Kreative aktiviteter i Klub – SFO & UUV

Vores valgfag “Kreative Udtryksformer” har indeholdt diverse billede- og værkstedsarbejde, samt læring om æstetisk, og læreprocesserne herved. Vi har udarbejdet dette opslag på baggrund af vores fælles specialisering, Skole og- fritid. Vi har delt opslaget op i tre individuelle dele, da vi hver især har valgt forskellige eksamensprojekter. De tre dele tager udgangspunkt i tre forskellige underområder inde for specialiseringen, henholdsvis; UUV (Understøttende undervisning), Klub og SFO.

Albertes aktivitet i klub

Jeg har valgt at min aktivitet skal omhandle emnet forurening af naturen. Da jeg skal lave min aktivitet med klubbørn, har det været vigtigt at udforme en aktivitet der interesserer dem, men som samtidig også kan lære dem noget. Jeg vil vise fire børn et klip fra Den blå planet, som handler om plastik, og hvad plastik gør ved naturen. Efter de har set det korte klip, vil jeg stille dem den opgave, at de skal trykke med forskellig affald på et indkøbsnet. Her vil børnene få muligheden for at opleve hvordan det er, at arbejde med de forskellige materialer, og de vil blive introduceret for de teknikker man skal bruge til at trykke på stof. Nogle af børnene, vil måske også opleve en følelse af, at det man har i hovedet af tanker om det man vil lave, kan blive helt anderledes end det man havde forestillet sig. Jeg har bygget min aktivitet op omkring Drotners model, og den kreative proces fem faser.
Ringsted, S. & Froda, Jesper. (2008). Plant et værksted. København: Hans Reitzels Forlag. 3. Udgave.

 

 

 

Melthems aktivitet i SFO 

Jeg har valgt at lave en aktivitet med nogle elever som går i 2. klasse. Det bliver et frirum, da aktiviteten foregår i fritidshjemmet. Aktiviteten præsenteres inden SFO tiden starter, så eleverne ved de kan deltage til det. Aktiviteten drejer sig om at eleverne skal kigge i blade/aviser mm. og lave en collage. Eleverne skal lave en collage om det de godt kan lide dvs. det de interesserer sig for. Inden aktiviteten forklare jeg eleverne hvad det er de skal lave og jeg vil vise eksempler på de collager jeg selv har lavet. Efter processen bliver collagerne hængt op på væggen i SFO’en. Grunden til jeg har valgt denne aktivitet er fordi eleverne  på Bagsværd Skole ikke arbejder meget med kreative processer, og de interessere sig for at lave mere kreativitet. Da det kun sker i sæson perioder. Som teori har jeg valgt flow og æstetik.

 

Cecilies aktivitet i Understøttende undervisning

Jeg har i mit projekt, og sammenhængende i mit aktivitetsforløb, valgt at tage afsæt i emnet jeg kalder Følelser og streger. Udover hovedemnet gør jeg brug af forskellige underemner som musik, dialog, sanser og følelser, i en æstetisk sammenhæng.

Aktivitetsforløbet jeg har planlagt, skal foregå i 1. klasse i UUV. Aktivitetens første del tager udspring i at børnene skal lytte til forskellige sange, lydklip og melodier med lukkede øjne, og undervejs individuelt tegne lydene de hører med oliekridt, på et A3-ark. Hver gang lydklippet skifter, skifter hvert barn oliekridt og farve. Efter første del er målet her at skabe en æstetisk dialog, om hvorfor de forskellige streger ser ud som de gør, hvordan musikken kan ses gennem former og streger, og hvordan man kan tegne noget man ikke ser, men hører, osv. Anden del af aktiviteten vil forløbe på samme måde, men her med blyant i stedet for oliekridt. Børnene bliver efterfølgende bedt om at finde billeder i blyants-krusedullerne, og bruge fantasien som hjælp.

Målet med aktiviteten er at udfordre fantasien hos børnene, fjerne den resultatorienterede proces ved de forskellige benspænd, og understøttende skabe dialog om hvordan musikken kan få følelser, idéer og kreativitet, ført fra hovedet og ned på papiret.

”Følelsesintelligens fungerer som en indre struktur, der organiserer følelserne, og som gradvist bygges op af stadig mere nuancerede sanseoplevelser” (Ringsted & Froda, 2008, s. 20)

Jeg benytter teori om æstetiske processer og følelsesintelligensen af Malcolm Ross, og musikpædagogisk teori af Elsebeth Kirk.

Ringsted, S. & Froda, Jesper. (2008). Plant et værksted. København: Hans Reitzels Forlag. 3. Udgave.
CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V