Beskrivelse af aktiviteten:

Aktiviteten handler om at børnene (3-5 år) skal ud i naturen og i fællesskab indsamle materialer derfra. Materialerne skal bruges til at lave skulpturer og årstidens pynt. 

Sammen med de naturlige materialer vil der være mulighed for at kunne bruge andre menneskeskabte genbrugsmaterialer, såsom brugt gavepapir, syltetøjsglas, mælkekartoner, ledingsrester med mere.

Vores aktivitet er tænkt til at foregå over flere gange og kan tematiseres til alle årstider og flere formål, f.eks den ene gang kan børnene male på sten, og en anden gang kan de have helt frie hænder til at lave lige hvad de vil. På denne måde kan aktiviteten bruges både som voksenstyret med alle børn på en stue, eller en improviseret aktivitet for en mindre gruppe børn.

Materialet som børnene bruger til aktiviteten, ville vi samlet tage ud og finde i naturen. Fx. sten, grene, blade, kastanjer, svampe, nødder, rødder med mere. I institutionen kunne børnene få inspiration i naturbøger/dyrebøger og derefter snakke om hvilke dyr eller ting de helst ville prøve at skabe. De voksne henter maling/farver og børnene kan derefter eksperimentere med at blande farverne.  Aktiviteten kan finde sted ude i naturen, enten i en nærliggende skov eller på stranden, det afhænger af årstiden, og omfanget af aktiviteten. Det vil være ideelt at skabe et større rum for aktiviteten ved at tage den med udenfor om sommeren. Ved at lade børn udfolde deres kreative evner udenfor, kan det give anledninger til at de udfordrer sig selv til at bruge flere naturmaterialer i deres lege.

 

Pædagogisk tanke:

Ved at få lov at arbejde med forskellige naturelementer, giver man børnene mulighed for at få skabt en fornemmelse af naturens indhold, betydning og cyklus.

Når børnene får frit spil til at udfolde deres kreativitet, så vil kreativiteten være betinget af hvilken metoden hvorpå de får deres materialer. Ved selv at komme ud i naturen, og se hvad de har mulighed for at bruge til deres projekt, så vil det udvide deres naturforståelse.

Blandt andet kan man udvide aktiviteten henover hele året, så de 4 årstider kommer i spil og ved hjælp af billeder og plancher, kigge tilbage på de tidligere årstider og de tilhørende elementer. Dette skaber forståelse for hvordan forskellige elementer har en synlig betydning for cyklussen, mens andre elementer ikke har en synlig betydelse.

Aktiviteten giver plads til børneperspektivet, både i den del hvor der skal foregå en indsamling af de forskellige naturting, samt den kreative proces der efterfølgende vil udfolde sig når vi sidder med det i hænderne i institutionen.

Med denne aktivitet vil vi give deltagerne positive oplevelser som kan tillade dem at identificere sig mere med naturen, derigennem kan de se, at naturen i sig selv har værdi, ligesom menneskene selv. Dette beskriver Wohlgemuth gennem ordet afstandsparadoks, altså fænomenet hvori et individs evne til at identificere sig med et andet væsen eller et element, såsom naturen, er direkte proportionalt med individets afstand til identifikationens objekt. Afstand forstået både geografisk, tidsmæssigt og relationsmæssigt (Naturpædagogik, 2006). Vi søger altså at mindske denne afstand og derved give børnene et nærmere forhold til naturen, som kan bidrage til deres fokus på respekt for naturen og klimaet som helhed.

Gennem aktiviteten søger vi også at øge børns opmærksomhed på genbrug, hvilket vil reducere forbruget af ressourcer i institutionen og forhåbentlig også i børnenes fremtid. Denne indsats er i overensstemmelse med mål 13: Klimaindsats i FN’s verdensmål (Verdensmålene, 2015).

Den voksne som går med børnene i skoven for at finde natur materialer, skal have en naturlig tilgang til at kunne formidle naturen og hvad der kan findes i den til aktiviteten,  til den pågældende aldersgruppe. Ved at have en kyndig natur voksen med, så vil børnene komme hjem med andet end, sten, blade og grene. De vil ikke kun komme hjem med et større udvalg at materialer til aktiviteten, vil kan også komme hjem med flere oplevelser, eller at have overskredet egne grænser. Fx. have samlet noget op, som de før vil have syntes var ulækkert, eller have oplevet at holde en frø.

Ved at arbejde med genbrugsmaterialer, har vi mulighed for at lære børnene om bæredygtighed. Bæredygtighed er, som ordet beskriver, noget du kan bære. Begrebet sat i forbindelse med vores natur, kan forstås således, at vi har et ansvar for at alt omkring os, er i balance.

“Udvikling der imødekommer de nuværende behov, uden at skade fremtidige generationers muligheder for at imødekomme deres behov” (Møller, 180-182).

 

Lavet af Sofus From, My Laura Stoltze, Kevin Larsen, Bonnie Andersen.

 

Litteraturliste:

puce20-nu02
puce20-nu02
puce20-nu02
puce20-nu02