Trekantsdrama                             

Målgruppen for vores aktivitet er børn i mellemtrinnet i skole/fritid. Aktiviteten kan foregå i UU i skolen men samtidig også foregå i SFO’en eller klubtilbuddet. Der er i denne aktivitet særligt fokus på børnenes trivsel (Wistoft, 2012) og mentale sundhed (Wistoft. 2012).

Organisering
Der er 3 hold med 4 på hvert hold. Spillet skal spilles på en håndboldbane størrelse. Dog på halv bane. Da vi går ud fra vi har 25-30 til rådighed deler vi spillet op på hver sin halvdel, så der foregår 2 spil samtidig. Spillet foregår med en stor skumgummibold.

Indhold

Hvert hold får 4 kegler på stribe, som de i fællesskab skal forsvare. Banen er stillet op i en trekant. Når man forsvarer er der zoner man ikke må overskride ift. det angribende hold. Der er to bolde i spil og holdene skal forsvare og angribe på samme tid. Derfor kræver det en god kommunikation at få dette spil til at lykkedes på bedst mulig måde. Man kan både spille det med hænderne og fødderne. Vi kan ikke nå begge dele på seminardagen, så vi vælger, at fokuserer på det med hænderne, da vi har erfaret at spillet bliver mere lige og fair, da alle er mere lige ift. hvis det var med fødderne. Når et hold har fået væltet alle sine kegler er spillet slut og man roterer derefter i urets retning til et nyt punkt i trekanten, så man får et nyt udgangspunkt i aktiviteten. Det skal også pointeres, at man ikke må løbe med bolden på egen hånd ned og vælte keglerne. Man må ikke drible med bolden. Der er fokus på at man skal gøre sig spilbar og skal i samarbejde få væltet modstanderens kegler.

I spillet kan man justere undervejs. Man kan prøve med forskellige slags bolde for at udfordre børnene/de unge på det fysiske/kognitive og mentale.

Formål/ mål

Vores formål er at øge deltagernes mentale sundhed via. denne aktivitet, da det indeholder både en psykisk og social dimension. I det psykiske menes der, at det er tanker, følelser og vilje der er på spil. I det sociale er der meget fokus på kommunikationen, hvilket også er en væsentlig faktor i vores aktivitet.

Figur 12.1 – Fire kommunikative færdighedsområder. (Fohlmann, 2009) De 4 punkter i modellen skal gerne i spil i denne aktivitet.

De nonverbale færdigheder, da man skal kunne placere sig i rummet i forhold til andre.

De grundlæggende verbale færdigheder, da man hver især skal være tydelig omkring sin kommunikation og samtidig skal der være timing.

Samtalefærdigheder, da man bl.a. skal kunne udtrykke følelser, behov og holdninger og at lytte og hører andres udsagn.

Selvbeskyttende færdigheder, da man skal kunne bede om hjælp og støtte. Give og modtage kritik. At håndterer vrede og uenigheder.

Via denne aktivitet prøver vi at skabe god trivsel (Wistoft, 2012) hos børnene. Det gør vi så børnene får:

  • En oplevelse af selvværd og indre vurderingsnorm.
  • Personlig og social kompetence som f.eks. åbenhed.
  • Evne til at kombinere mulighederne, en vilje til at komme videre.
  • Anerkendelse og oplevelsen af samhørighed, social troværdighed.

Vi har inden aktiviteten gjort os nogle didaktiske overvejelser.

Vores hovedmål med denne aktivitet er at skabe trivsel og mental sundhed hos børnene.
Derudover har vi også gjort os andre tanker ift. mål

  • Sociale kompetencer: Samarbejde (Figur 6, Handlekompetencens struktur og kvaliteter, Rønholt, Peitersen), kommunikation (Fohlmann, 2009), relations dannelse (Rønholt, Peitersen, 2014).
  • Fysiske kompetencer: Motorisk udvikling (Sederberg, Kortbek, Bahrenscheer, 2017, kapitel 7)

Rammefaktorer ift. didaktik, er det væsentligt, at vi har en stor hal eller et stort udeareal til rådighed, hvor der er plads til kropslig udfoldelse. I vores situation har vi en stor hal til rådighed. Vi er på dagen 24 til rådighed og der bliver lavet to baner med 12 på hver.

 

Litteraturliste

A, Bahrenscheer. K, Kortbek & M, Sederberg (2017) Bevægelse, sundhed og trivsel – I skole og fritid. Hans Reitzels Forlag.

Fohlmann, A, H. (2009) – Social færdighedstræning. Nordentoft, M; Melau, M; Iversen, T & Kjær S. (red). Psykose hos unge – Symptomer, behandling og fremtid (161-189) København: Psykiatri Fonden.

K, Wistoft (2012) Trivsel og selvværd – mental sundhed i skolen. Hans Reitzels Forlag

Gruppe: SB11B- Grp 1

Patrick Petersen 101163209
Martin Larsen 101162171
Luca Kirketerp 101164122
Ibrahim Tasci 101163065
CPF16o-SB11B
CPF16o-SB11B
CPF16o-SB11B