Venner, medstuderende og undervisere – vi skal spille musik!

Hvad skal vi?

På musikprofilen har vi den sidste tid arbejdet med sanglege, sammenspil og sangskrivning, og det vil vi gerne inddrage jer i. Derfor vil vi opstille sanglege, hvor vi skal spille på tromme og vi vil hertil spille én eller flere af de sange, vi selv har skrevet.

Den pædagogiske rundkreds er et velkendt fænomen på musikprofilen, så det vil naturligvis også være vores fysiske ramme til seminardagen. Vi vil præsentere sangene for jer, og herefter spille for, hvor der er fri mulighed for at spille med. Vi får uden tvivl brug for jeres input til vores sange, så find fantasien frem – og HUSK, at ingen idéer eller inputs er forkerte.

Hvorfor?

For os, er musikken især et redskab til at skabe et fællesskab hvor der er plads til alle. Ingen inputs og idéer er forkerte, og det er pædagogens opgave, at få inddraget børnenes/deltagernes idéer i sangene. Det er netop disse overvejelser vi har gjort os, i processen med sangskrivningen. Vi ønskede at kreere nogle sanglege, hvor inklusion spiller en stor rolle, ved hjælp af musikalsk improvisation – både fra pædagogen og barnet. I det musikalske fællesskab er der naturligvis nødt til at være plads og tid til, at alle kan komme til orde. Derfor ønsker vi, at skabe et rum hvor der er respekt for hinanden og de forskellige tempoer vi har.

Udover at det er bare helt generelt er mega fedt, at spille musik, er musikken i dagtilbud med til at styrke både grovmotorik og sproget. Her har pædagogen også fri mulighed for, at tilrettelægge den enkelte sang ud fra det enkelte barns udfordringer, og gøre f.eks. dét, at lære at sige “s” bliver en leg.

Vi har valgt at inddrage trommerne, da det er et instrument de fleste kan forholde sig til og er nemt at lære. Desuden er trommerne med til at skabe en god dynamik, som også er et begreb der har fyldt i vores didaktiske overvejelser. Her er det også muligt at inddrage følelser, at lade børnene/deltagerne komme med deres eget bud på, hvordan man f.eks. spiller vredt eller glad på instrumentet. I denne forbindelse har børnene/deltagerne mulighed for at bruge musikken og de indbyggede musikalske æstetiske processer til at udtrykke sig følelsesmæssigt.

Vi glæder os til fredag!

Line, Frederik og Andrea

puce17-ku01m
puce17-ku01m
puce17-ku01m
puce17-ku01m
puce17-ku01m
puce17-ku01m