Vi har arbejdet med kollektivt tryk (altså fællestryk), lavet til målgruppen dagtilbud, men aktiviteten kan tilpasses andre målgrupper. Aktivitetens indhold er i tråd med målet i læreplanstemaet ‘Kultur, æstetik og fællesskab’.  

 

 

 

 

 

 

 

Materialeliste: 

  • Papirrulle  
  • Malertape (så papiret ikke skrider) 
  • Maling 
  • Div. Trykgenstande 
  • Afdækning (/et gulv der kan tåle maling) 
  • Valser (tre stk., en til hver farve) 
  • (Evt. Plastik handsker, samt poser til fødderne) 

Målet er, at stimulere deltagernes fantasi og træne den kreative muskel samt få skabt et stort fælles tryk af alle deltagere over dagen. Samt at deltagerne undervejs i processen får en idé af, hvordan tryk arter sig på papiret. Deltagerne vil opbygge erfaringer med at trykke med forskellige genstande, og hvordan meget eller lidt maling påvirker trykkenes forskellige udtryk. Vi har planlagt aktiviteten ud fra Malcolm Ross’ model for den skabende proces.

Vi vil stimulere deltagernes skabertrang og øve evne til at omdanne indtryk til udtryk for, at styrke deltagernes selvforståelse og evne til at udtrykke sig gennem kunst. Vores målgruppe er dagtilbud, men kan tilpasses alle aldre. Vi har valgt at arbejde med kollektivt tryk, da det favner alle former for deltagelse, både for dem der synes, at det er udfordrende til dem, der springer ud i det med begge ben først. Vi vil instruere i at lave tryk og intet er rigtig/forkert eller pænt/grimt. Vores mål er, at dem der deltager, er trygge i at trykke. Deraf er vores overskrift på banen, da vi har udarbejdet den efter, at man skal være tryg i sin kreative udfoldelse for at få en positiv oplevelse af aktiviteten og den fællesskabelige proces.

De fysiske rammerne omkring aktiviteten med tryk og selve processen kræver ikke et bestemt rum, men det kræver plads til at kunne udfolde sig med de forskellige kollektive tryk. Det kræver dog nogle rammer sat af pædagogen Materialerne som vi benytter vil være maling, kroppen og frugt/grønt. Man kan benytte mange forskellige genstande og materialer i trykprocessen, så aktiviteten er tilpasset deltagerne. 

For at udføre aktiviteten skal der bruges flere materialer. Der skal bruges bruge en papirrulle for at få et langt stykke papir med plads til alle for, at kunne udarbejde et stort kollektivt tryk. Her kan man selv justere, hvor langt papiret skal være alt efter, hvor stor en gruppe aktiviteten udføres af. Derudover skal der bruges maling, som både kan være en enkel farve eller flere forskellige farver afhængig af, hvilket udtryk man vil opnå.  

Til at trykke har vi valgt at bruge kroppen og grøntsager, men der er rig mulighed for at bruge andre materialer fx blade, grene og andre ting, som man kan finde på en tur i en park eller på legepladsen. Vi vil introducere disse materialer, da de er tilgængeligt for alle, og det kan være nyttigt, hvis kropsinvolvering er grænseoverskridende for personen, eller det at lave tryk er uvant, og først kræver noget udforskning.  

For dem der føler sig trygge i kropsinvolvering, vil vi gerne bringe alle sanserne i spil, og derfor vil det være muligt at male med hænder og fødder.  

Forberedende for aktiviteten vil vi rulle et langt stykke papir ud på gulvet, som vi vil klistre fast med malertape, så det ikke skrider under tryk-processen. Vi vil lægge div. trykgenstande frem på A4-ark, hvor der er demonstrationer af de forskellige tryk (demo-tryk), som inspiration og afsæt for aktiviteten.  

Vi vil stille de tre primærfarver; rød, gul og blå frem i malingbakker, så de er klar til brug. For dem der har mod på kropsinvolvering, stiller vi plastikhandsker og poser til fødderne til rådighed. Derefter viser vi vores demo-tryk som impuls eller inspiration. 

Deltagerne bliver sat i gang, og vi vil opmærksomt kigge med og understøtte efter behov. Når der er gået ca. 10 min. beder vi dem stoppe, og vi vil invitere til at deltagerne, kan fortælle om deres oplevelse med at lave tryk som evaluering og afrunding. 

Vores faglige og didaktiske overvejelser bag at skabe et kollektivt tryk, er at deltagerne skal samarbejde om en fælleserfaring med at skabe noget i stedet for en individuel proces. Dette kan udvide deltagernes muligheder for at være med på trods af deres forudsætninger, som fx kan være, at de ikke føler sig trygge i at udfolde sig kreativt, eller ikke før har prøvet at arbejde med tryk, og de derfor er utrygge ved det.  

Desuden byder aktiviteten på mange muligheder i forhold til, at den kan justeres efter målgruppe men også antallet af mennesker i gruppen. Udover at styrke evnerne til at bruge fantasien, styrker det at udfolde sig kreativt også selvet hos individet – altså selvværd og selvtillid. Derfor er det relevant på tværs af alle aldersgrupper.  

 

 

 
puce19-ku04v
puce19-ku04v
puce19-ku04v
puce19-ku04v
puce19-ku04v
puce19-ku04v
puce19-ku04v
puce19-ku04v