Mål og rammer

Vores mål med forløbet er at skabe fællesskab og et fælles tredje, ved at børnene i en fælles proces skaber noget til et individuelt værk. Vi vil give børnene mulighed for at samarbejde om at skabe noget nyt, og dette vil vi gøre ved at lade dem eksperimentere med materialer og teknikker. Aktiviteten er også med til at opnå udvikling af børnenes kreative kundskaber, æstetiske kompetence og et øget kendskab til øvede teknikker og materialer. Aktiviteten retter sig mod dagtilbud, med henblik på storegruppen i børnehave. Den ønskede målgruppe er børnehavebørn i alderen 4-6 år, som alle er indefra “normal” spektret. Aktiviteten kan også bruges til mindre børn.

Aktiviteten blev afprøvet med otte børn delt op i to grupper af 4 i den første del af aktiviteten. I del to har alle børn arbejdet sammen på et fælles billede. Del tre af aktiviteten er en individuel proces. Der kan dog godt være flere børn med i aktiviteten end blot de otte børn. Aktivitetens optimale fysiske ramme ville være i et stort lokale med store borde og gulvplads, hvor der er plads til kreativ udfoldelse og hvor børnene kan være tæt på materialerne de bruger. Et speciel krav er at børnene skal medbringe en t-shirt i lyse farver (ideelt hvid) til det endelige produkt.
De brugte materialer i aktiviteten er svamp, maling, paptallerkner, blade, papir, pensler, polyester, legetøj, grøntsager/frugt, stof, pap, grøntsagsskræller, gaffel og forklæder.

Indhold

Aktivitetsforløbet foregår over tre gange. Den første gang eksperimenteres der med at trykke med forskellige medier, for at skabe en impuls og optakten hos børnene, hvor der skabes et fælles fokus og stemthed.

Anden gang skal der laves et fællestryk med overskriften ‘Efteråret gennem bilruden’ hvor børnene, her skabes en impuls, fordi de skal forestille sig de er ude og køre i bil en efterårsdag. Derefter skal børnene trykke de forskellige farver, mønstre og genstande de forbinder med efterår, for at skabe et fælles tryk som afspejler deres ide af efterår.

Den tredje gang skal børnene starte med at prøve at trykke med tekstilmaling og forskellige genstande på et stykke genbrugsstof, for først at skabe et kendskab til dette nye medie. Efter afprøvelsen skal børnene trykke motiver på en gammel t-shirt. Inden børnene trykker på T-shirtene, har de/den voksne tegnet omridset af et stort blad med blyant, børnene skal herefter forsøge at trykke inden for stregerne med de genstande de ønsker at bruge. Børnene kan frit vælge deres genstande, dog er motivet fastlåst i at det skal trykke med efterårsfarver og at trykket på trøjen skal forestille et blad.

 

Didaktiske overvejelser

Vi vil tage udgangspunkt i virksomhedsbegrebet, som kan være med til at vise børnenes aktiviteter og handlinger er meget betydningsfulde for deres udvikling og særligt for deres personlighedsdannelse.
Aktiviteten støtter sig til den didaktiske model ‘grundmodellen for igangsættelse af æstetiske processer.

 

Litteraturliste

Austring, B. D., & Sørensen, M. (2013). Æstetik og læring: Grundbog om æstetiske læreprocesser (1. udgave, 6. oplag). Hans Reitzel.

Ringsted, S. & Froda, J. (2008). Plant et værksted: grundbog om æstetisk skabende virksomhed (3. udgave). Hans Reitzels Forlag.

 

 

 

 

Monika, Mathilde og Maria
puce21-ku04v
puce21-ku04v