Mål og rammer:

Målet med aktiviteten er at følge børnenes udvikling i deres værker samt give dem kendskab til at man kan male med andre materialer end pensler. Målgruppen er børnehavebørn, dvs. børn i alderen 3-6 år. Men man kan også sagtens tilpasse den til fx de ældre vuggestuebørn (2-3 år). Man vælger selv hvor en stor gruppe børn man ønsker at arbejde med, men det er hensigtsmæssigt at have en gruppe der ikke overstiger af hænder fra voksne, da man skal hjælpe til med at hælde maling op og evt. skifte materialer ud osv. undervejs. Det er nødvendigt at være et sted, hvor det ikke gør noget, at der kommer maling på bord eller gulv fx et krearum eller udenfor. Af materialer kan man bruge karton til at male på og så bruge en palet af farver (fx primær farverne). Man kan selv vælge hvor mange eller hvor lidt farver som man vil bruge i aktiviteten. Til at male med kan man finde et udvalg af forskellige genbrugsting fx vatpinde, toiletruller, låg, køkkensvampe, net fra frugt og grøntsager osv. Man kan også male med frugt og grøntsager fx æbler, løg og kartofler.

Indhold:

Man kan gøre det således, at man har en gruppe på mellem 4-6 børn, der hver får udleveret en palet med maling og et ark karton. En ide kunne være at børnene selv indsamlede og medbragte genbrugsting fra hjemmet for at give dem en følelse af medinddragelse og bidragelse til en fælles aktivitet.

For at følge udviklingen i deres værker kan man starte med at give dem et prøve-papir, hvor de får lov at afprøve de forskellige materialer for at finde ud af hvordan de forskellige materialer kan give forskellige tryk og former osv. Derefter kan man give dem et nyt ark karton, hvor de kan skabe deres færdige værker ud fra egen fantasi. Man kan derefter give børnene et samlet stort ark, hvor de kan lave et fælles billede for at give børnene et fælles tredje.

Kreativitet er en evne til skabende nytænkning og handling. Det vil sige en evne til at se ting, ideer og problemer på en ny måde, skabe nye løsninger på gamle problemer eller være helt nyskabende.” (Ringsted & Froda, 2008, s. 116)

Aktiviteten giver børnene mulighed for at udvide deres sansemæssige kendskab til forskellige materialer og strukturer. Der kan være en udfordring for de mindre børn i at arbejde med deres fin- og grovmotorik, når de skal bruge de forskellige materialer.

Impuls udspringer generelt af den enkeltes og gruppens sanselige og følelsesmæssige oplevelser af verden, oplevelser, som har den særlige indtryksmæssige kvalitet, at de skaber indre ubalance. ”Impulsen virker som incitament for og inspiration til bestræbelser på gennem den æstetiske virksomhed at lade oplevelsen komme til udtryk”. (Austring D. & Sørensen, M., 2006, s.180) Det er afgørende for børnenes engagement og læring at aktiviteten skaber rum for at udfordre deltagerne i en sådan grad, at det vækker deres udtryksbehov.

Litteratur:

  • Ringsted, S. & Froda, J. (2008). Plant et værksted. Hans Reitzels Forlag.
  • Austring, D. & Sørensen, M. (2006): Æstetiske læreprocesser i pædagogisk arbejde i: Æstetik og læring: grundbog om æstetiske læreprocesser, Hans Reitzels Forlag.

Lavet af: Nicoline Rheder Krogsgaard, Nidhi Sharma Kumar, Sara Marie Conradsen.


pucf20-ku05v