Målgruppe: Dagtilbud, 0-6 år. 

Udarbejdet af: Anne, Freja, Jasmin & Nanna (Gruppe 6) 

Valgfag: Kreative udtryksformer – billede og værkstedsarbejde 

 

Aktivitetsbeskrivelse

 

Vi har valgt at arbejde med tryk ud af forskellige naturmaterialer. Børnene skal afsætte tryk på et fælles stykke papir ved brugmaling og materialerne. Det kan både være en mulighed at tage materialerne med selv, men vi mener, at det ville være optimalt at tage børnene med på tur og indsamle materialerne. På den måde kan vi igangsætte deres impuls, og de kan begynde at fantasere om forskellige projekter de kan lave på institutionen og samtidig udvælge, hvilke ting de synes ville være sjovt at arbejde med. Udover det kan børnene få en sansemæssig oplevelse i naturen, så de både kan bruge deres primære og sekundære sanser (Ringsted & Froda, 2008, s. 84). 

 

Når materialerne er indsamlet, skal det bruges til at danne forskellige tryk på papir, stof, m.m. I vores afprøvning vil vi bruge et langt stykke papir, som deltagerne skal lave et fælles tryk på. Vi mener, at det ville skabe et fælles tredje (Vorre, 2015, s. 293), en følelse af at bidrage til fællesskabet.  

I forhold til brug af farver kan man arbejde ud fra de primær farver. I vuggestuen mener vi, at et lille udvalg af farver kan gøre opgaven mere overskuelig. Desuden er fokus i aktiviteten, ikke selve farven, men mere sansningen. Dermed er det ikke vigtigt at have mange farver. Hvis vi skal arbejde med de større børnehavebørn, kan man træne børnenes begyndende matematiske forståelse, ved at opfordre dem til at blande farverne for at skabe sekundære farver, man kan også tilføje sort og hvid, for at kunne justere nuancerne. For at understøtte børnenes proces, kan man visualisere, hvilke farvekombinationer børnene kan gøre brug af, ved at introducere Johannes Ittens farvecirkel.

 

Denne aktivitet berører primært læreplanstemaerne Natur, udeliv og science og Kultur, æstetik og fællesskab

 

Fantasi og kreativitet 

Kreativitet er en evne til skabende nytænkning og handling. Det vil sige en evne til at se ting, ideer og problemer på en ny måde, skabe nye løsninger på gamle problemer eller være helt nyskabende” (Ringsted & Froda, 2008, s. 116) 

 

Børnene arbejder kreativt, når de skal lave tryk, da de selv vælger materialerne fra skoven (evt. blade, pinde, skrald eller sten) og de selv vælger farverne, som de skal bruge, derudover vælger de selv placeringen af trykket. Udover det har børnene mulighed for at skabe figurer via placeringen af materialerne, det kunne f.eks. være at et barn lavede en blomst ved at trykke bladene i en cirkel.

 

“Evnen til at skabe forestillingsbilleder er altså et vigtig element i fantasien” (Ringsted & Froda, 2008, s. 107).

 

Fantasien kan igangsættes hos børnene, allerede når de samler materialer. Vi mener, at der er en mulighed for, at børnene kan danne indre billeder af, hvad de kan skabe ud af de indsamlede materialer, og det er ifølge Carl Jung den indre verden af billeder, som er fantasi. (Ringsted & Froda, 2008, s. 48).

 

Litteraturliste

Mathiesen, F. & Hauer, H. (2015). Krammepapegøjer – pædagogisk praksis, som inddrager kunstneriske og håndværksmæssige arbejdsprocesser. D. T. Thorsen (red.), Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed (s. 304-329). Hans Reitzels 

Vorre, G. (2015). Musisk-æstetisk virksomhed og pædagogisk-didaktiske overvejelser knyttet hertil.  D. T. Thorsen (red.), Pædagogik – introduktion til pædagogens grundfaglighed (s. 275-303). Hans Reitzels 

Ringsted, S. & Froda, J. (2008). Plant et værksted. Hans Reitzels Forlag

puce18-ku05v