Aktivitetsbeskrivelse

Vi vil arbejde med tryk på tekstil, hvor børnene får mulighed for at eksperimentere med polystyren tryk. Vi har valgt at gøre brug af den didaktiske model 7-trinsmodellen for at sikre en æstetisk læreproces hos børnene (Austring & Sørensen, 2006: 179).

Bennyé D. Austring og Merete Sørensen beskriver at:

“Når man som pædagog eller underviser skal igangsætte kollektive æstetiske læreprocesser i forhold til en given målgruppe, er det derfor afgørende for deltagernes engagement og læringens kvalitet, at den igangsatte æstetiske virksomhed i en eller anden forstand kan udfordre deltagerne i en sådan grad, at det vækker deres egne udtryksbehov.” (ibid: 180).

Børnene i SFO’en har i en længere periode haft fokus på drager i forskellige former og udtryk, så der er en naturligt opbygget impuls, som vi kan bygge videre på. Vi har planlagt et aktivitetsforløb, hvor børnene skal arbejde med polystyren tryk i form af høj- og flerlags tryk af drager på tekstil (Villadsen, 2007). Det kan være ildspyende drager eller en drage man kan flyve med når det blæser. På denne måde bliver de udfordret på deres kreative udtryk i stedet for at male med pensler, hvilket ville være for nemt for børn i 9 års alderen.

Derudover laver vi selv egne T-shirt med tryk af drager, som vi tager på under forløbet, for at inspirere og motivere børnene.

Dette gør vi for at klargøre at vi kommer til at have et fælles fokus på drager, som er optakten til eksperiment fasen. Her får børnene mulighed for at eksperimentere med polystyrenen og hvilken mængde stofmaling der skal på deres polystyren udklip, hvorefter de skal prøvetrykke på papir/pap, inden de skal trykke på stof. Udvekslingen sker når børnene skal til at lave et fælles tryk på et lagen, af deres individuelle drager. På denne måde kan børnene samle inspiration hos hinanden og udveksle erfaringer med tryk på stof. Der skabes ydermere grobund for “det fælles tredje”, gennem det fælles værk (Ringsted & Froda, 2008: 258).

Fordybelses processen kommer når børnene skal til at lave deres endelig tryk på deres T-shirts. De har nu øvet sig med prøvetrykkene ved at tegne og skære nogle forskellige motiver i polystyrenen samt afprøvet hvor meget maling der skal på deres tryk, for at det bliver jævnt og klart over det hele.

Når alle børnenes tryk er tørre og de hver især har fået strøget deres T-shirts, præsenteres de for hinanden, hvor børnene skal sætte ord på hvad de har lavet og hvordan de har gjort det.

Til sidst vil vi evaluere forløbet i samarbejde med børnene, for at høre deres meninger og spørge ind til hvad de synes var godt i aktivitetsforløbet og hvad de evt. mener var svært.

Vi vil tage børnenes feedback til os og videre evaluere i gruppen.

På selve seminar dagen vil vi have fokus på fælles trykket.

Litteratur

Austring, B. D. & Sørensen, M. (2006), Æstetiske læreprocesser i pædagogisk arbejde. Hans Reitzels Forlag

Ringsted, S. & Froda, J. (2008) Kritik-frigørende værkstedspædagogik i dag- og døgninstitution, Plant et værksted (258) Hans Reitzels Forlag

Villadsen, O. (2007), Håndbog i billedkunst – om redskaber, teknik og materialer. Gyldendalske boghandel, Nordisk Forlag

 

Gruppemedlemmer: Djenni N. Duncker & Monica C. B. Roslund
puce18-ku04v
puce18-ku04v