De sidste 12 uger har vi været på valgfags modulet, kreative udtryksformer, hvor vi blandt andet har arbejdet med tryk, fællesmaleri og formning i ler, som værkstedsaktiviteter. Især tryk fangede vores opmærksomhed, da vi mener at denne aktivitet kan tilpasses langt de fleste borgere indenfor social- og specialområdet, så længe man tager højde for deres individuelle forudsætninger. Fundamentalt kan man sige, at effekten af æstetiske læreprocesser er den samme for alle brugere uanset om der er tale om børn inden for dagtilbud, skole og fritid eller børn og voksne indenfor sos-området – dog er brugerne på social- og specialområdet oftest særligt udfordret og må kæmpe med et nedsat sprogligt, socialt og fysisk funktionsniveau end andre (Austring, 2017).

Det visuelle arbejde, som et kreativt forløb med eksempelvis tryk, åbner op for relations skabende forhold og brugerne får muligheden for at se sig selv og andre i et nyt lys igennem arbejdet med et fælles tredje. Det fælles tredje åbner endvidere også op for at udvikle og styrke relationer indbyrdes (Husen, 1996). Gennem kreative forløb og æstetiske læreprocesser skabes der et frirum, hvor der er mulighed for at eksperimentere, udvikle risikovillighed, vedholdenhed og kunne overvinde modstand. Det er naturligvis nødvendigt, at vi som pædagoger skaber ro og plads omkring brugergruppen, så de føler sig trygge til at kunne fordybe sig og komme i flow. Æstetisk arbejde kan også være med til at åbne op for inklusion, forebyggelse af stigmatisering og eksklusion (Austring B. , 2017)

Vi er blevet inspireret af Drotners model (Froda, 2008). På modellen kan vi se, at første fase tager udgangspunkt i fantasi, som foregår i den indre verden hos et individ, som andre hverken kan se eller høre. Anden fase er kreativiteten, som så via fantasien forvandles til en æstetisk produktion. Der findes to slags måder at være kreativ på. Man kan være kreativ ved at bruge sit hoved også kaldet kreativ tænkning, og man kan bruge sine hænder som kaldes kreativ handling. Den tredje fase er den æstetiske produktion, som kan ses i det produkt der udvikles og som alle kan se (Ibid: s 118). Med afsæt i modellen vil vi tilrettelægge og udføre den æstetiske virksomhed, der indebærer forskellige trykmetoder med formål at understøtte brugernes kreativitet og fantasi.

Litteratur
Austring, B. (2017). Kapitel 3. Æstetik og pædagogik i et samfundsperspektiv. In B. Austring, Æstetikken tilbage i pædagoguddannelsen – På opdagelsesrejse mod ukendte mål (pp. 44-45). Dafolo.

Austring, B. (2017). Kapitel 3. Æstetik og pædagogik i et samfundsperspektiv. In B. Austring, Æstetikken tilbage i pædagoguddannelsen – På opdagelsesrejse mod ukendte mål (pp. 49-50). Dafolo.

Froda, S. R. (2008). Kreativitet. In S. R. Froda, Plant et værksted. Hans Retizels Forlag.
Husen, M. (1996). Det fælles tredje – om fælleskab og værdier i det pædagogiske arbedje. Det fælles tredje , pp. 1-8.

Gruppemedlemmer:
Christina Almstrup – 101171483
Hilal Yilmaz – 101171478
Stephanie Lindemann – 101163213
Umar Mahmood – 101171770

pucf17-ku04v

pucf17-ku04v