Skrevet af: Amanda og Lea, gruppe 1.

Kreative udtryksformer – Billede og værkstedsarbejde.

Aktivitetsbeskrivelse:

I vores aktivitet skal vi arbejde med fem børn på fire år over fire dage med ca. 90 minutter hver gang. Vi har interviewet børnene og ud fra interviewet, har vi valgt at introducere børnene til det grafiske tryk, da de var interesserede i de billeder vi viste dem fra vores egne tryk, som vi havde lavet i undervisningen. Dette hænger også sammen med at børnene forbinder deres værksted med at male og er meget glade for dette. I interviewet fortalte børnene at de leger meget med dyr eller leger at de er dyr, derfor vil vi arbejde bredt med temaet dyr, så det både er almindelige dyr og fantasidyr de har mulighed for at trykke. Selve målet med denne aktiviteter at give børnene en ny æstetiske metode til at udtrykke sig og undersøge verden (Austring, 2015). Da vi er i tvivl om denne aktivitet passer til børnenes nærmeste udviklingszone, er det netop også noget vi vil undersøge gennem aktiviteten (Ringsted & Froda, 2008, s. 75-76). For at kunne organisere os har vi brugt SMITTE modellen til at planlægge aktiviteten. Vi har valgt at arbejde med børnene over 4 dage fordi vi både vil arbejde med høj tryk og flad tryk, derved bliver de introduceret til udtryksformen den første dag, og får så en dag til hver trykmetode, samt en sidste dag til at få deres tryk færdiggjort (Villadsen, 2007, s.166). På den første dag vil vi eksperimentere med farver. Vi har valgt kun at bruge grundfarverne, så de kan få erfaringer med at blande farver. Det har vi valgt for at de kan skabe deres egen nuancer af farverne, så de hver især får så meget medbestemmelse og indflydelse som muligt i hvordan udtrykkene ender med at blive (Københavns Malerlaug, 2010). Vi starter dagen med selv at demonstrere hvordan man laver fladtryk og derefter lade børnene prøve selv, dette gentager vi med fladtryk på den tredje dag, for ikke at overvælde børnene med for meget information fra starten af. Det er også gennem den første dag vi vil undersøge om aktivitetens udfordrings niveau passer til børnenes udviklingsniveau. Den anden dag vil vi arbejde med fladtryk, så de kan få mulighed for at lave nogle baggrunde, som de kan trykke deres højtryk ovenpå. Vi har valgt både at lave fladtryk og højtryk, så de får afprøvet forskellige teknikker. Den tredje dag skal de have lov at benytte deres fantasi og kreere deresegne dyr og fantasidyr via polystyren, hvor de skal tegne dyrene og klippe dem ud efterfølgende (Zorck & Zorck, 2015. s. 21-23). For at skabe inspiration for børnene og for at hjælpe dem hvis de går i stå, vil vi lave en billedbog med dyr og fantasidyr de kan kigge i. Vi vil under aktiviteten have øje for børnenes interesse og input, og lave de nødvendige ændringer, hvor aktiviteten viser sig at være for svær eller for let.

Litteraturliste:

  • Villadsen, O. (2007). Grafiske teknikker. Håndbog i billedkunst – om redskaber, teknik og materialer. (s.166-183). København: Gyldendalske boghandel, Nordisk Forlag.
  • Københavns Malerlaug. (2010). Farvernes ABC: en introduktion til farvelære. http://www.farvernes-abc.dk.
  • Ringsted, S. & Froda, J. (2008) Værkstedsarbejde, identitet og personlighed, Plant et værksted. (s. 74-75). Hans Reitzels Forlag.
  • Austring. B. (2015). Æstetiske læreprocesser – kort fortalt. G. Als. (Red.), Kirken underviser. Forlag: Folkekirkens Konfirmandcenter/Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.
  • Zorck, M. F. og Zorck. A.  Fantasi, kreativitet og æstetik – en begrebsafklaring + Leg og læring – forudsætninger for læring + Om dokumentation + Børneliv i dag – samfundsudviklingens betydning ift. pædagogisk arbejde. (2015). For sans og samling : om æstetiske læreprocesser i daginstitutioner. (s. 21-23). Forlag: Fobu.

puce18-ku04v
puce18-ku04v