Vores valgfag på modul H og I har omhandlet kreative udtryksformer – Billede og værkstedsarbejde. Af modulerne er vi blevet inspireret til at lave tryk med mønstre, som kan tilpasses forskellige brugergrupper indenfor social- og specialområdet, idet mønstre inviterer brugeren til at udtrykke sig gennem fantasi og indre billeder. Man kan danne mønstre med alle materialer og det er muligt at tilpasse aktiviteten til brugere i alle aldre og niveauer. Ved arbejdet med tryk og mønstre har brugerne god mulighed for at eksperimentere med sine egne impulser og følelser. Mønstre er ligeledes også en god mulighed for fordybelse i arbejdsprocessen uden tanke for bedømmelse af det færdige produkt.

Med afsæt i Malcolm Ross har vi set nærmere på den skabende proces. Ross mener at al form for æstetisk virksomhed udspringer ved brug af fantasi og kreativitet, til at udtrykke indre følelser og oplevelser. Hertil anvendes et givent medie (Sørensen, 2006).

Ross’ didaktiske model for skabende proces tager udgangspunkt i fire elementer; kreativitet, fantasi, impuls og medie. Disse arbejder sammen i en dynamisk proces, hvor de fire elementer er afhængige af hinanden og påvirkes frem og tilbage.

Vi kan bruge Malcolm Ross’ didaktiske model til at tilrettelægge og fuldføre æstetisk virksomhed, med det formål at udfolde kreativitet og fantasi hos en brugergruppe. Vi har tilrettelagt en aktivitet, hvori vi som ovennævnt har valgt at fordybe os i tryk. I den forbindelse har vi arbejdet med to forskellige trykteknikker: Fladtryk- og højtryksteknik. 

 

Flad-/plantryk

Her har vi valgt at lave monotypi med snor og maling. Monotypi er betegnelsen for et tryk der kun kan laves én gang. Det er altså ikke muligt at gentage samme tryk eller genbruge materialer til at skabe et identisk udtryk. Til dette skal bruges en gammel bog, to stykker karton, en snor og maling.

Arbejdsprocessen med monotypi er spændende, da det ikke er til at vide nøjagtig hvordan det færdige produkt kommer til at se ud.

 

Højtryk
Arbejdet med højtryk foregår på et materiale som er højt og man kan ridse ellers skære fuger i det, således at trykket fremstår på det højeste af materialet. Højtryk er mest kendt som linoleumstryk der er meget udbredt i folkeskolen, men som også kan udføres med andre ting. Polystyren er et blødt materiale som fås i flere tykkelser, der nemt kan

 skæres ud eller ridses i.

Når først grundpladen er lavet, kan den i modsætning til monotypien, bruges igen og igen og med forskellige farvekombinationer.

Man skal ved højtryk være opmærksom på, at resultatet bliver spejlvendt når det trykkes.

 

 

Litteratur: Sørensen, M. (2006). Æstetik og uddannelsestænkning I: Æstetik og læring s.144-149. København: Hans Reitzels Forlag.

Gruppe 10 – Marie Berg, Michelle von Jessen, Sebbastian Zetterwall & Pia Bormlund

CPE16o-KU12V
CPE16o-KU12V