Københavns Professionshøjskolen ─ Campus Carlsberg

Den seje gruppe/ hold:ku01m-grp 9 /på musikhold puce17-ku01m

Oversigt

Vi har valgt at udføre en narrativ musikalsk fortæller aktiviteter. Hvor vi skal på en rejse ind i fantasiens land. Vi vil vise hvordan man hurtigt, ud fra et tema og få virkemidler kan skabe et forløb, hvor der indgår pædagogisk læring. Dette er en spændende og anderledes måde at gøre tingene på. Vi har dagtilbud som vores specialisering. Derfor er vil vores sangvalg og fortælling være i børnehøjde, så vi kan have børnenes perspektiv for øje. Vi håber at vi igennem vores aktivitet inspirere andre til at starte deres egne musikaktiviteter i deres institutioner ude i praksis. 

Teori begreber man kan ha for øje under sådan en aktivitetsform:

Deltagelsestradiger: Vi har valgt at bruge Sven-Erik Holgersens teori om deltagerstrategier på bl.a. baggrund af erfaringer med denne i praktikken. Holgersens strategier giver et nuanceret billede af hvordan og hvor forskelligt børn deltager i musikaktiviteter. Teorien omhandler grundlæggende 4 former for deltagelse.

Reception – barnets deltagelse synes passiv.

Imitation – barnet efterligner det, det har lyttet til og observeret.

Identifikation – barnet viser ved sin deltagelse en subjektiv efterligning af aktivitetens sammenhæng. F.eks. ved sang & fagter, et forløbs set-up.

Elaboration – barnet er nyskabende og kan overraske med nye lyde, bevægelser eller lege. (Holgersen 2006, s. 98-100)

Sonja Svendsen har dog tilført en 5. som hun kalder støttende deltagelse som går ud på at barnet deltager kun, fordi det har en eller noget at læne sig op af.  

Støttende deltagelse – barnet deltager, men kun fordi der findes en støtte udefra, en voksen, anden deltager, en hånd at holde i, en velkendt sang eller opmuntring.

(Svendsen, 2016, s. 422)

Sansemotorisk udvikling :Den sansemotoriske udvikling tager udgangspunkt i bevægelse, at føle og mærke med kroppen. Gennem dans og anden rytmisk bevægelse, er der her mulighed for at udvikle sig sansemotorisk. Takt-fornemmelse er ikke medfødt og er på den måde vigtig at udvikle på fra en tidlig alder. Takt er et mekanisk fænomen, der markerer inddelinger af lige store tidsintervaller. Rytme er derimod noget levende, samt medfødt, dog også til at stimulere og udvikle på.(Kærså, 2004, s.194-195)

Æstetisk lærigsmåde: Vi bearbejder de indtryk, vi har fået gennem det empiriske, de ting som er lagret i vores hukommelse og vores krop, finder vi frem og bruger dem til evt. at lave en dans, et stykke musik eller teater f.eks. om et lille ensomt græsstrå ude i en ørken. (Austring & Sørensen, 2006, s. 85)

Improvisation: ”En præstation som udføres spontant eller uden forberedelse” (ordnet.dk)

Sonja Svendsen taler om promatikker omkring  improvisationen. […] ”ønsker at bidrage til en forståelse af det uhyre komplekse samspil mellem de motoriske, emotionelle og kognitive lag og det krav om timing, der er på spil i en improvisation” (Svendsen, 2014, s. 5)

Målsætninger
 1. Musikalsk fortæller oplevelse
 2. Ha det sjovt 
 3. Øvelse i vokal og rytmisk afprøvning
Rammefaktorer 
 1. Rum: W 4.11/ 13 Ucc inde
 2. Tid: hvornår, hvor længe: Den 1 nov.2019 kl 13.05-13.25 I hvilken sammenhæng: seminardag
 3. Antal brugere, Pædagoger og andre tilstedeværende:  Jer dejlige mennesker ca 31 
 4. Udstyr: Remedier, instrumenter, gear: Trommer, Ukulele, vokal, hulahopring, måtter, tørklæder. 
 5. Formelle rammer, regler og traditioner: Aktiv deltagelse – voksenstyret (vi styrer)
Læreprocesser 
 1. Metode: Gehør, impulsiv opdagelse
 2. Undervisning: Foran, Ved siden af  (aktiv deltagelse)
Sange valg . hvorfor ?
 1. Jeg har en flyvemaskine –  fagtesang der skal indikerer at vi er på rejse et sted hen.
 2. Indianersang – en sang der indikerer hvad vi skal besøge på vores rejse. Instrumentering vi skal spille på tromme lære at holde en rytme. 
 3. 3 små pirater – en anden sang der indikerer et sted vi skal på besøg i vores historie. Fagtesang der er lavet om fra original sang. 
 4. Musikafspilning som afslutning på forløb tilbage fra ønskeøen  
Opsummering af forløbet

Vi vil til sidste slutte af med slids med powerpoint der viser  vores didaktiktet overvejelser over forløbet – mening, mål, forudsætninger, osv. i uddybelse.

 

 
puce17-ku01m