Twistet banke-banke-bøf

Regler for aktiviteten

Alle deltagere stiller sig op i en rundkreds, en deltager (bankeren) går rundt i kredsen og banker på deltagernes ryg imens remsen “banke-banke-bøf” bliver sagt højt. Når deltageren banker på en tilfældigs ryg og siger “bøf” løber bankeren rundt om kredsen i samme retning, som han gik, mens den, der blev ramt, løber i den modsatte retning. Det gælder om at komme først tilbage til den ledige plads i rundkredsen. Den, der kommer sidst, bliver banker i næste runde

I anden runde af aktiviteten er det samme regler, men i stedet for at stå op i rundkredsen skal deltagerne sidde på gulvet, mens bankeren går rundt og banker.

Deltagere

Aktiviteten karakteriseres som en “vi-leg”, og stiller krav til, at man som minimum er 3 personer.

Aktiviteten er derudover med til at skabe et inkluderende fællesskab, da der ikke er en begrænsning på hvor mange der kan deltage.

Mål og rammer

Vores pædagogiske mål med aktiviteten er, at give deltagerne mulighed for at finde glæde ved at bevæge sig og give dem en fællesskabsfølelse, men samtidig understøtte deres handle,-sociale,-idrætslige,- og personlige kompetencer. Vi har valgt en fysisk aktivitet, da det er vigtigt for helbredet bl.a. at bevæge sig, og er en del af det brede sundhedsbegreb.

Aktiviteten kan udføres i både inde og ude arealer, da der ikke er nogle materialer inddraget. Det kræver blot at der er god plads at udfolde sig på.

Faglige og didaktiske overvejelser 

I vores aktivitet vil vi have opmærksomhed på om aktiviteten er i flow, det vil gøre ved at se på om deltagerne følger hvor “bankeren” er ude for rundkredsen. Vi vil også være opmærksom på, hvilke børn vi har med i aktiviteten om der er nogle faktorer der ændrer sig. Vi vil som de voksne kunne ændre i legen, hvis der opstår udfordringer der kan påvirke legen. F.eks. har vi valgt at indføre en regel om, at man kun kan være banker 3 gange i træk, for at det ikke skal handle om at vinde eller tabe, men om at deltage og bidrage positivt til fællesskabet.

Målene for aktiviteten er at børnene får styrket deres parathed, det sker ved børnene er opmærksomme på hvor “bankeren” er henne i legen og er parate hvis “bankeren” skulle sige “bøf”. Et andet mål vil også være grovmotorikken, den ser vi via de skal løbe når der bliver sagt bøf, i den anden runde af banke-banke bøf hvor børnene skal sidde ned , vil grovmotorikken også komme i spil i det børnene skal rejse sig op for at løbe.

 

Gruppe 7: Kamilla Gadegaard, Sofie Nørgård, Julie Andersen Verbes, Mia Lyster, Salina Hodzic

puce20-sb03
puce20-sb03
puce20-sb03