Mål og rammer

Målet med vores aktivitet er at styrke fællesskabet og trivslen i en gruppe der evt. ikke kender hinanden. Det vil vi gøre ved at tage udgangspunkt i  bevægelsesaktiviteten “Partibold”. Partibold er et spil, hvor man skal samarbejde som et hold. Når børnene samarbejder har de ifølge “Social kompetence og skoletrivsels” rapporten fra DCUM mulighed for at udvikle social kompetence, når de sætter sig i andres sted, samarbejder og knytter sig til andre mennesker. Udvikling af social kompetence er en forudsætning for at skabe sunde og stærke fællesskaber blandt børnene, og dermed også trivsel og læring. 

I praksis er vi ude at afprøve vores aktivitet med 2.-3. klasser i en SFO. Aktiviteten henvender sig dog til alle aldre, da der kan skrues op og ned på justeringer i spillets rammer og regler, som gør den aktuel for den henvendte målgruppe. 

Aktiviteten kræver, at man er to hold. Antallet på holdene er underordnet, så længe at der er ca. samme antal spillere på hvert hold. For at opretholde flow og få det optimale ud af aktiviteten, vil vi anbefale 3-10 deltagere på et hold. Jo flere deltagere man er des mere plads kræver aktiviteten. 

Vores aktivitet kræver en bold af valgfri karakter som f.eks. håndbold, tennisbold, volleyball eller stikbold samt evt. trøjer til at synliggøre to forskellige hold. Aktiviteten kan både spilles inde og ude. 

 

Indhold

De deltagende inddeles i to hold, som etableres ved at bede deltagerne stille sig på en lang række efter højde, hvorefter de får tildelt numrene 1 eller 2. Holdene tydeliggøres med farvede overtrækstrøjer i to forskellige farver. Spillet starter ved, at dommerne/igangsætterne/pædagogen/læreren kaster bolden ned i gulvet på midten af banen, og når bolden har ramt gulvet må deltagerne forsøge at erobre bolden til deres hold. Bolden kastes mellem spillerne på holdet, og det gælder for det modsatte hold om at erobre den. Når et hold har kastet bolden til 5 forskellige spillere fra ens eget hold, uden at den bliver erobret af modstanderholdet, modtager de 1 point. 

Med udgangspunkt i spilhjulet udvikles spillet gradvist ud fra deltagernes ideer og ønsker. Det kan f.eks. være tiltag som at ændre banestørrelsen, justere pointsystemet eller øge antallet af bolde. 

 

Didaktiske overvejelser

For at inkludere så mange som muligt i aktiviteten, skal bolden afleveres til fem forskellige spillere på holdet for at få point. Dette er også med til at styrke fællesskabsfølelsen, da det med denne regel altid vil være en holdindsats at modtage point.

For at blande holdene på tværs af bolderfaring og relationer, ønsker vi at dele holdene så tilfældigt som muligt, som beskrevet ovenfor. 

For at øge motivationen hos deltagerne, samt forsøge at fastholde flow i aktiviteten, ønsker vi at give deltagerne medbestemmelse ift. reglerne og rammerne i spillet. 

 

Julie, Dennis og Camilla (puce19-sb01)

 

Litteraturlisteuce19-sb01

Holstein, B. E., Knoop, H. H., Laflor, M., & Viskum, H. (2020). Social kompetence og skoletrivsel – analyser fra den nationale trivselsmåling. Dansk Center For Undervisningsmiljø.

 
puce19-sb01