Vores workshop handler om sanseintegration i form af en sansebane.

Målgruppen er børn mellem 5-7 år i en special SFO. Primært Autisme og ADHD.
Vores formål er, at børnene får stimuleret sanserne og får en forståelse for, hvordan sanse elementerne føles på fødderne. Børnene skal fordybe sig ide forskellige sansekasser og vores mål er at få børnene i low arousal.

Vores formidlingsmetode er mesterlære, da vi startede med at vise banen inden børnene skulle prøve selv. Vi brugte også coaching som formidlingsmetode, fordi vi hjalp børnene med rundt og støttede efter behov.

Beskrivelse af aktivitet
Vi har lavet en aktivitet i en special SFO med fire børn fra 0. – 1. klasse. Vi har lavet en sansebane, med fokus på sansestimuli. Vi har afprøvet sansebanen 2 gange.

Børnene skal føle med fødderne gennem hele banen. For at komme til posterne, skal de igennem nogle forhindringer.

Vi vil observere børnenes mimik, kropssprog og motorik.
Børnene skal stå i en kø, og skifteviskomme igennem banen med en voksen.

En af os vil gennemgå banen, imens der er en anden der forklarer.

Aktiviteten kan udføres forskellige steder, det kan både være i klasselokalet, sportshallen, udenfor.

Teori:
Vi har anvendt aktivitetshjulet som didaktiske overvejelser og haft fokus på motivation, sanserne og low arousal. Det er indre motivation vi har med at gøre i vores aktivitet, da vi har valgt at vores aktivitet til børnene er mulighedsudviklende, samt mulighed for samarbejde mellem børnene hver især og os som mesterlære. Ved at alle er i samme rum og hepper på hinanden for vi skabt en fællesskabsfølelse som automatisk giver en aktivitetsglæde. Derudover har vi tilpasset aktiviteten til hvert barns behov samt niveau. Ud fra vores aktivitet har børnene benyttet sig primært af  den taktile sans, da det har med berøring at gøre. Den taktile sans har betydning for barnets balance, kropsforståelse og kropsbevidsthed samt at kunne fornemme det rum, som vi er i.

Tanken bag low arousal er, at ro smitter. Man skal derfor som professionel træne sig selv i, ikke at gå med borgeren op i affekt, men i stedet træde et skridt tilbage og bruge rolig og lav stemmeføring.

 

Egne erfaringer

Vi har også erfaret, at man skal tænke meget over, hvilke børn man sætter sammen, da nogle børn er bedre sammen end andre. Børn spejler sig hurtigt i hinanden, så det er vigtigt at have en gruppe, hvor ikke alle børn hurtigt kan komme op i et high arousal niveau. Men man skal heller ikke have en gruppe hvor børnene kun befinder sig i et low arousal. Det er vigtigt man finder en balance.

Vi har også lært, at det er vigtigt, at vi er en del af aktiviteten, at vi også skulle tage strømperne af, så børnene også ville tage strømperne af. Ved at vi også er mesterlære, og viser hvordan banen skal gennemgås, er vi også engageret og bliver nærværende over for børnene, fordi vi har en forforståelse for, hvad de går igennem.
puce18-sb02
puce18-sb02