Gruppe 1

Aktivitet til vores seminar dag hvor der skabes der forskellige udtryk i pasta.

Aktiviteten er tiltænkt børn fra 4-6 år., men bliver på seminardagen udført af voksne. Da disse har en helt anden selvhjulpenhed vil der være nogle forskelle på hvordan vi har gjort og hvordan vores tilgang har været. Ved begge grupper ønsker vi dog at skabe en stemning at lyst og nysgerrighed for sig selv og hinanden. Vi vil møde børn og voksne med en åben tilgang der hvor de er i processen.

Med aktiviteten ønskede vi at give børn mulighed for at skabe udtryk, deltage i en æstetisk læreproces og ved hjælp fra hinanden få inspiration. Vi regner med at se en æstetisk fordobling ved aktiviteten. (Æstetiske læreprocesser i pædagogisk arbejde, 2006)

Metode: Pastaen farvede vi i forvejen. Dette gjorde vi ved hjælp af farve og sprit. Begge dele blandede vi i en beholder hvor den u kogte pasta derefter blev omrørt. Vi eksperimenterede med forskellige typer farve; maling, madfarve, tekstilfarve og fandt frem til at det hele virkede, om end et enkelt mærke maling begyndte at klumpe. Vi har skåret nogle kvadrater ud i pap som bruges til base/lærred.

Til seminardagen ved vi at alle kan betjene en limpistol. Når aktiviteten udføres med børn, vil vi enten gøre det i meget små grupper hvor vi kan være med til at lime eller eksperimentere med at bruge en anden lim børnene selv kan betjene. Her tænker vi også at lave aktiviteten over flere dage, hvor den første dag går med at farve pastaerne som så kan tørre til næste dag. De børn vi skal på feltbesøg har overværet en voksen bruge denne farvemetode før men ikke selv prøvet at gøre det.

Som videre udvikling af aktiviteten kan man også prøve at koge de lange pastaer. Mens de stadig er bløde, kan man prøve at forme og skulpturere dem ved hjælp af forskellige genstande og se resultatet når pastaen er stivnet igen. Dette kan igen videreudvikles med forskellige farver. Enten at pastaen koges med frugtfarve eller at skulpturen males bagefter.

Det der tiltaler os ved denne aktivitet, er bland andet de sanselige muligheder. Barnet får lov til at mærke materialerne, man kan tale om begreber som hård og blød pasta, barnet kan (hvis der er brugt ufarlig farve) smage på pastaen. Samtidig er både pasta og pap lettilgængelige, billige materialer hvilket gør det til en der også åbner en snak om bæredygtighed og genbrug, hvilket passer godt med de nye læreplanstemaer.

Gruppemedlemmer:

Hosein Watmanzadeh, Elizabeth Tang Clausen, Christina Kragelund Bantz, og Louise Egmont-Petersen

 

Litteratur:

Æstetiske læreprocesser i pædagogisk arbejde. (2006). I B. D. Austring, & M. Sørensen, Æstetik og læring (s. 172). Hans Reitzels forlag .
puce18-ku04v