Uhyggedans

Målet er at vi sammen med vores medstuderende skaber et fælles tredje og skaber et fællesskab hvor vi alle er aktive deltager. Det er seminardag og man skal møde en masse forskellige mennesker, så det er fedt at have en lille “icebreaker” man kan lave, hvor folks grænser måske bliver udfordret lidt ifa. at man skal synge foran andre og skal være fysisk tæt på andre.

Vi havde oprindeligt snakket om en børnehavegruppe, med de ældste børn, men målgruppen kan tilpasses til mange. Vores primære fokus lige nu er vores medstuderende til seminardagen.

Det er som udgangspunkt ikke et max antal, medmindre der er lokaler som giver os en begrænsning til seminardagen. Ved stort deltagerantal kan man lave det i 2, 3, eller 4 stemning kanon.
Ved børneaktiviteten tænker vi omkring 10 børn. En hel stue med 20-25 børn bliver måske lidt for meget. Også hvis børnene skal have muligheden for at kunne koncentrere sig i længere tid.

Der er ingen specielle krav til materialer. De fysiske rammer skal kunne rumme deltagerantallet. Til seminardagen, aner vi ikke endnu hvordan og hvorledes vi har et musiklokale eller et andet lokale. Vi skal bare have plads til et godt stort hold tænker vi.
Til børneaktiviteten tænker vi umiddelbart en stue i institutionen, eller et separat rum hvor man kan få ro til at udfører aktiviteten, og ikke kan blive forstyrret/distraheret af andre ting/børn.

Aktiviteten er en blanding af body percussion, sang og fagter.
Vi står i en rundkreds, gerne to, en yder og indercirkel. De inderste cirkel starter med at synge sangen og gå rundt i deres rundkreds. Derefter begynder ydercirklen at synge og så den modsatte vej af den inderste rundkreds. Man synger en linje imens man går den ene vej, og derefter synger man næste linje og går den modsatte vej af den man lige er gået. Til slut i sangen indgår her noget body percussion i form af trampen med fødderne, klap og lyde.
I børneaktiviteten, tænker vi at tage den et niveau ned og bare lave en stor rundkreds, hvor alle børnene kan se hinanden. Det gør det lettere for os at få overblik over børnene, og måske også nemmere for børnene, så de ikke skal forholde sig til at der sker flere ting på en gang.

Selve body percussion-delen tænker vi også at gøre mere simpel, så børnene kan være med på den del også. Men det kunne være sjovt at teste dem, og se om man kunne sætte niveauet lidt op, og afprøve børnene.

Aktiviteten er oprindeligt baseret til de børn. Med fokus på de ældste børnehavegrupper. Vores tanke var at skabe en fællesskabsfølelse hos børnene imellem, idet vi har en aktivitet, hvor alle kan være med og deltage på lige fod med de andre børn. Denne årstid vi befinder os i lige nu, er en oplagt mulighed for at få associeret børnene med en masse uhygge, halloween stemning. Og hvad bedre er der, end en uhygge sang/dans. Børnene skal føle at de kan være med til at bidrage til et fællesskab hvor deres relationer til hinanden kan udvikles til (måske) det bedre.
Vi har forsøgt os med at lave det om til en voksen aktivitet og tænkt højere niveau til vores medstuderende. Til seminardagen tænker vi at det er (som skrevet før) en god “icebreaker” så folk kan føle sig trygge om det her fælles tredje vi laver sammen. Som vi også havde tænkt med børnene, skabe en fællesskabsfølelse hos vores medstuderende og igen er årstiden perfekt til uhygge aktivitet.

 

Catarina L. Nissen

Michela Pedersen

Camilla H. B. Andreasen.

puce19-ku02m
puce19-ku02m