Ultimate-Basket

World Health Organization, definerer sundhed som følgende: “Sundhed er en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære, og ikke kun fravær af sygdom.” (WHO, 2018). Denne beskrivelse er et af de perspektiver på sundhed vi er blevet introduceret til i løbet af valgfaget sundhedsfremme og bevægelse. Børn og unges psykiske, fysiske og sociale velvære er samtidig et vigtigt perspektiv i vores fremtidige pædagogiske arbejde. Med WHOs definition af sundhed har vi derfor skabt en aktivitet, der understøtter og stimulere deltagernes sundhed.Yderligere har vores mål været, at skabe en bevægelsesaktivitet, hvor samarbejde, inklusion og bevægelsesglæde er fundamentet i at arbejde sundhedsforebyggende i pædagogisk praksis.

Vores didaktiske overvejelser og mål omkring vores feltarbejde var, at øge målgruppens (6-10 år)bevægelsesglæde, samt skabe rammer for samarbejde, koncentration og et inkluderende fællesskab. Ved vores institutionsbesøg, afprøvede vi vores aktivitet ”Ultimate-Basket” på en SFO. Ultimate-Basket er vores selvopfundne spil, som kort sagt handler om at score på det modsatte holds mål gennem, samspil, kommunikation, taktik og bevægelse. Spillet går ud på, at man opdeles i to hold, hvor man skal forsvare et mål samt angribe modstanderens mål. I målfeltet må der kun stå én målvogter, samt én angriber. Selve målet er en ring, som angriberen skal stå i og gribe bolden. Holdet skal kaste bolden til hinanden, og derved prøve at score. Målvogterens opgave er, at forhindre angriberen i at gribe bolden inde i ringen. Alle spillere på holdet skal have rørt bolden, førhen der kan scores.

En vigtig rammeforudsætning for vores aktivitet, har været inklusion. I relation til dette har vi i gruppen overvejet, hvordan vi kunne skabe en aktivitet, hvor alle spillere spiller en aktiv rolle på holdet, så der ikke er mulighed for at melde sig ud. Derfor skal alle spillere, på det angribende hold, have rørt bolden før der kan scores. Dette tiltag resulterede i, at alle deltagerne ved vores institutionsbesøg deltog aktivt og var engageret i aktiviteten. Yderligere er spillet bygget op omkring et konkurrenceelement, som motiverede målgruppen til, at intensivere aktiviteten. Frygten for konkurrenceelementet ville virke ekskluderende for nogle deltagere, men vores institutionsbesøg viste et anderledes billede. Børnene udviste medejerskab over aktiviteten i, og der var bred enighed om, at konkurrenceelementet var en positivt faktor for deltagerens engagement for aktiviteten. Vores didaktiske overvejelser i forhold til formidling til både deltagerne eller kollegaer er, at gøre vores aktivitet så simpel og forstålig så mulig. Det er vigtigt, at vi inden start af aktiviteten sikre os, at alle deltagerne er klar over spillets regler. Dette sikres ved udføreligt at præsenterer, vise og gennemgå aktiviteten inden start. Yderligere skal vi sikre os, at alle kan deltage på deres egen præmisser, samt ind tænke timeouts, hvor holdene kan snakke sammen og eventuelt planlægge en ny taktik.

 

Hold SB 15, Gruppe 3

Magnus,Ismail,Mouad,Sebastian,Niklas.
CPE16o-SB15
CPE16o-SB15
CPE16o-SB15
CPE16o-SB15