Det overordnede mål med vores aktivitet, er at deltagerne skal have det sjovt og få en fællesskabsfølelse. Derudover er vores mål, at man som deltager udforsker ens fantasi og kommer inde i fiktionens verden. Vores aktivitet bidrager også til deltagernes fysiske evner, da de bl.a. skal hoppe og være gode til at holde balancen i sækkeløbet. 

Vores målgruppe er 6-10 år, men aktiviteten kan udvikles og varieres til både yngre og ældre børn samt voksne. 

Aktiviteten er rammesat til at 10 deltagere kan udføre aktiviteten af gangen. Dette har vi valgt på baggrund af, at deltagerne skal vente i kø indtil deltageren foran er kommet igennem forhindringsbanen. Derudover tog vi hensyn til den tid vi fik og planlagde ud fra det, hvor mange deltagere vi kunne nå igennem. 

De ideelle rammer for vores aktivitet er et tomt lokale med god plads. I lokalet har vi selv udarbejdet vores forhindringsbane ved hjælp af kegler og konfetti der viser banens gang. Vi har derudover pyntet med farverige “koraller” som vi har lavet ud af crepepapir, muslinger samt konfetti. 

Aktiviteten

Når man træder ind i rummet, ser man fem havfruer der står og græder. Havfruerne fortæller at deres søster er blevet kidnappet af de onde pirater og deltagerne skal hjælpe havfruerne med at få hende tilbage. Før man kan komme ind og kæmpe mod de onde pirater, skal man igennem forhindringsbanen. Her får deltagerne en “havfruehale”, som de skal bruge til at komme igennem forhindringsbanen, og når de er kommet på den anden side af banen vil deltagerne modtage “magiske kræfter” som de herefter skal bruge i kampen mod piraterne. I slutningen af aktiviteten får hver deltager en magisk pind, som vil beskytte dem i kampen mod piraterne. 

Didaktiske og faglige overvejelser

Vores aktivitet lægger vægt på, at deltagerne er i flow under hele aktiviteten. At deltagerne glemmer tid og sted og fokuserer på forhindringsbanen man skal igennem. Derudover kan deltagerne gennem flow bruge deres fantasi ved at forestille sig, at de er under vandet og er havfruer med vores hjemmelavede havfruehaler på. Ved hjælp af fantasien bliver der også skabt et fiktionskontrakt mellem deltagerne og havfruerne. Begge parter ved at aktiviteten er en leg og der skabes et trygt og sikkert rum for aktiviteten. Dette rum har både plads for fejltagelser og succesoplevelser.

Vores aktivitet er derudover med til at styrke fællesskabet, da deltagerne skal være sammen om at komme gennem forhindringsbanen. Forhindringsbanen bliver i denne aktivitet det fælles tredje for deltagerne. 

 

Anja Bjørn Nielsen, Benedikte Klitgaard, Brigitte Piller, Maha Salem, Irena Kazragyte

 
puce19-ku06d