Vi har forberedt en værkstedsaktivitet der går ud på at tegne portrætter af hinanden.
Alle bliver delt op i par og deltagerne får hver stillet en række farveblyanter til rådighed, som de skal bruge til at portrætettere deres makker. Vi har opstillet én regel for processen. Hver gang du begynder et nyt ”område”, forstået som øjne, mund, næse, og lign. skal man skifte farve.
Reglen er til for at skabe mere forskellighed i resultaterne og er samtidigt med til at give deltagerne et vist farvekendskab.

Vores målgruppe for aktiviteten er børn i fire til syvårsalderen. Aktiviteten er tilrettelagt med udgangspunkt i Arne Tragetons tanker om hvordan børn igennem leg og skabende virksomhed kan opnå sociale, følelsesmæssige, kognitive og kommunikative kompetencer. Han pointerer yderligere at børnene i vores målgruppe har nået et stadie i deres udvikling hvor det er vigtigt for dem at symbolet de producerer, har en lighed med begrebet de forestiller sig.

Eftersom at vi på seminariedagen, ikke har med børn at gøre, men vores medstuderende har vi lavet nogen tiltag der tager udgangspunkt i en lidt ældre målgruppe. Dog stadig med udgangspunkt i Tragetons teori for barnets rum- og formskabende udvikling.
Vores medstuderende har nået det sidste stadie, som kaldes den ekspressive/realistiske fase. Han beskriver at det for mennesker fra syvårsalderen og op er essentielt at symbolet man producerer ligner begrebet man forestiller sig. Man formoder også at det bl.a. er derfor at mange i løbet af de næste år stopper med at tegne, da man ikke oplever at kunne leve op til sine egne forventninger.
For at modvirke deltagernes egne forventninger til portrætterne vil vi opstille endnu en regel i aktiviteten. Alle skal tegne med et ’proneret greb med strakt finger’. Grebet er typisk for børn i to til treårsalderen og vi regner med at kunne nedsætte deltagernes forventninger ved, at tvinge dem til at arbejde som de gjorde dengang forventningerne var mindre.

Ringsted, S. & Froda, J. (2008) Plant et værksted (3. Udgave) Kapitel 15. Hans Reitzels Forlag

Vi Glæder os til at se jer!

Rasmus, Nanna og Nana
CPF16o-KU14V