Kulturmøde og interkulturalitet:

Vi har på modul H og I, haft om kulturmøde og interkulturalitet. Hvor vi har beskæftiget os med begreberne “kultur” og kulturforståelse.
Vi er på modulet blevet mere bevidste om at kultur kan være mange ting. Vi havde en forforståelse om at kultur handlede om noget man “er” som f.eks. etnicitet og religion. At arbejde med begrebet har lært os at kultur også er social konstrueret som f.eks. Kulturen blandt fodboldfans. Vi har fået afselvfølgeliggjort vores forforståelser for at kulturbegrebet ikke kun bruges til at definere nogle mennesker, men også til at forstå praksis og sammenhæng.

 

Beskrivelse af interventionen:

På modul I har vi valgt at lave et tiltag som går ud på at vi tager temaer op i den understøttende undervisning der præger ungdomskulturen, som f.eks. At de unge bliver bevidst om kropsidealer og den påvirkning der sker fra sociale medier. Tanken er at skabe et rum/lokale i klubben, hvor de unge gruppevis eller individuelt kan fortsætte dialogen med en pædagog, om de temaer som er taget op i den understøttende undervisning.

 

Feltarbejde:

Vi har i vores feltarbejde været ude og besøge en klub i Brøndby. I klubben er der børn fra 4.-7. Klasse. Den dag vi var der, stødte vi kun på børn fra 4.-5. Klasse, da 6. Klasse var på lejrskole.

Vi talte med nogle 5. Klasses piger om vores tiltag, men under feltarbejdet blev vi bevidste om at disse piger og generelt den alder de fleste børn havde på klubben, som var omkring 10-12 års alderen, var for ung en målgruppe. Både i forhold til deres tanker omkring kropsidealer og brug af sociale medier. På samme sted har de en klub mere “first floor” som er en klub for 7.-9. Klasse, her gik vi op med de samme spørgsmål. Vi talte med nogle unge i 13-15 års alderen, og efter meget kort tid blev vi bekræftet i, at denne alder passede bedre til vores tiltag.

 

Hiim og Hippe:

I forbindelse med vores intervention har vi arbejdet med didaktiske relationsmodel, Hiim og Hippe.

Vi har arbejdet med målet, at vi som pædagoger gerne vil opnå at afselvfølgeliggøre de forforståelser de unge har om den perfekte ungdomskultur, via en pædagogisk dialog med de unge i stedet for at belære dem.
Dette vil vi gøre i den understøttende undervisning, hvor vi har mulighed for at få fagpersoner ud i klassen og holde et oplæg eller vi vil tage aktuelle debatter op fra film, tv-serier, ultranyt osv.

 

Af: Simone Hindkjær, Amalie Gotsæd og Micha Lehmann Jensen
CPE16o-KI11