Vi har i modul H og I haft om kulturmøde og interkulturalitet. Dermed har vi beskæftiget os med kulturel kategorisering, og de konsekvenser som dette kan medføre og have for de unges selvforståelse.
Vi har i modul H lavet feltarbejde i en ungdomsklub i Tingbjerg, hvor vi har mødt forskellige unge med anden etnisk baggrund. På baggrund af resultaterne af feltarbejdet vi fik ud fra vores deltagerobservationer og interviews, har vi valgt at lave en udstilling. I denne udstilling vil vi give jer et indblik i de unges hverdagsliv fra Tingbjerg. Da det ikke har været muligt at realisere vores ide med denne udstilling i praksis, vil vi fremvise udstillingen på seminardagen.

Udstillingen skal bidrage til en forståelse af, at det ikke gør nogen forskel om man er ung i Tingbjerg  eller eksempelvis ung i Hellerup. Dette vil vi illustrere via nogen hverdags billeder og citater fra de unge, som vi har fra vores tidligere interview fra vores feltarbejde i Tingbjerg.
Vi vil prøve at gøre op med de stereotype forestillinger, der kan være om de unge i Tingbjerg som fører til stigmatisering og kategorisering, der kan resultere til diskrimination.
Vores hensigt med udstillingen er, at bryde de fordomme og forforståelser politikker, medier og en del af befolkningen har om unge i Tingbjerg. Dette var også noget som nogle af de unge gav udtryk for i vores interviews.

Ud fra Lars Løkke Rasmussens nytårstale 2018, nævner Rasmussen blandt andet at han vil nedrive bygninger i Ghetto områderne for at gøre op med det han beskriver som et parallel samfund. Og da Tingbjerg bliver set og omtalt som en Ghetto af både politikker og medier, har vi valgt at inddrage de unges perspektiver, og på den måde give jer en forståelse af, hvordan det egentlig er at være ung i Tingbjerg.

 
CPF16o-KI11