Vores projekt: 

Vores projekt tager udgangspunkt i en alternativ introduktion til videregående uddannelse, jobmuligheder eller fremtidige professioner. Vi ønsker at give udsatte unge muligheden for at udvide deres bekendtskab til omverden, forskellige professioner, kultur og aktiviteter. 

Meningen med dette tilbud er, at vi ønsker at styrke de unges personlige udvikling og forbedre deres muligheder i uddannelsessystemet samt arbejdsmarkedet.

Vi ønsker at udvikle de unges interesse og evne til en aktiv medvirken i samfundet. 

Når vi planlægger dette forløb, forestiller vi os at, at vi ikke arbejder inden for et fysisk læringsrum, men bringer de unge ud i samfundet hvor de kan opleve og lærer på en anderledes måde, hvor der ikke bliver stillet nogen krav til deres indtryk af disse oplevelser, eller til at skulle bringe faglighed i spil, medmindre de kan relatere til det eller ønsker at man sammen undersøger forskellige emner.

Det vigtige i dette arbejde med den unge er relationsarbejdet. Vi ønsker et tæt samarbejde mellem pædagogen og den unge og derfor lægger vi meget vægt på, at den tilknyttede pædagog følger den unge og har overblikket. Det er lige så vigtigt at pædagogen kan tage initiativ til at handle på det, han/hun mærker, den unge interesserer sig for.  

Relationen mellem de unge i klynggruppen bliver der også lagt meget fokus på. 

Målgruppe: 

Vores tilbud er for udsatte unge, der mangler interesser og ønsker at blive gode til noget. Målgruppen er udsatte unge, der er mellem 18-25 år gamle.

Disse unge har ikke gennemført en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse og som umiddelbart ikke har forudsætninger for at påbegynde uddannelse eller job. 

Vi vil arbejde med de unge individuelt, men også i klyngegrupper som de kan opleve og reflektere med.

Pædagogisk teori:

Socialisering:

Anderkendelse:

Inklusion/ eksklusion:

Entreprenør-skabs teori:

Medskabelse/ borger inddragelse

Empowerment:

Gave teori:

Modeller vi arbejder med/udfra: 

PCDO model for socialt entreprenørskab.

Skubmetoden- fra tanker til handling

Mariam & Mathilde.
pucf21-se01
pucf21-se01