Hvad er målet med jeres aktivitet/proces/tiltag 

Kortfilmen er blevet skabt med tanke på at de unge kan komme med deres egen fortælling, som et slags talerør for unge. Som udgangspunkt er det at give dem en mulighed for at fremme en positiv fortælling om dem selv.
Vi har i opgaven haft fokus på unge i alderen mellem 13-25 gennem gadeplansarbejde . Derudover har vi forsøgt at inddrage et blik på ghettopakken gennem det arbejde, og områderne det finder sted i.  

Med kortfilms-interviewene i tankerne, ville det være muligt for alle, der har lyst, at deltage, da man kan lave hver sin “film” og have hver sin historie at fortælle. På den måde bliver det heller ikke begrænset eller ekskluderende, men giver derimod alle de unge mulighed for at være med til at skabe deres egen fortælling. Til gengæld vil man eventuelt kunne håndplukke et par stykker som fx kan deles på sociale medier, kulturaftener eller lignende for at fremme vores agenda. Vi har i vores interventionsforløb dog kun lavet en film.

De fysiske rammer for interventionen/aktiviteten indebærer, at det er de unge, der skal være de primære tovholdere for processen. Det betyder, at nogle af dem skal optage, nogle skal deltage i interviews og andre igen skal redigere eller styre medieprocessen. Derudover har vi i tankerne, at der skal stilles en formidler til rådighed, der kan hjælpe de unge med at formidle deres egen fortælling og hjælpe dem med at skabe det narrativ, de selv vil ud med. Der kan yderligere være spørgsmål givet af dem, der interviewer, for at støtte op om interviewpersonens monolog. Derudover er der også mulighed for, at der skal komme en person med viden omkring video og redigering, således at de unge får mulighed for at udvikle deres kompetencer inden for det felt. Vi tænker desuden, at denne proces med at lade de unge formidle deres egen fortælling, skal være en gentagende proces, der sker én gang om året. På den måde har de unge også mulighed for at se, om deres fortælling ændrer sig undervejs gennem årene.

Overvejelser og refleksion

De unge fra målgruppen bliver tilbudt at være med i et interview, hvor de kan fortælle deres “historie”. Der er ingen begrænsninger på nær det at nævne andre navne. Det er et anonymiseret interview i form af animation, så man heller ikke føler sig presset eller udstillet på nogen måde. Det semistruktureret interview, hvor vi har forberedt nogle spørgsmål som støtte, men det er ikke et krav, at de skal svare på dem. De kan fortælle om det, de selv har lyst til, også selvom det ikke er en del af vores spørgsmål. 


Grunden til denne intervention er at skabe en form talerør fra de unge til de unge. Hvor det giver de unge en mulighed for at formidle en fortælling om deres egne oplevelser og selvbillede, for at give dem selv og andre en mulighed for at se dem i et andet lys. Denne form narrativ fortælling er med til at give en kompleks kulturforståelse uden at dømme andre ud fra deres udseende. På den måde kan man måske i højere grad undgå at kategorisere, stigmatisere og diskriminere. 
pucf21-ki01
pucf21-ki01