Vi vil som initiativtagere skabe et projekt, som har til formål at få ansat pædagoger, under stillingsbetegnelsen “trivselskonsulent” på gymnasierne. Det er ikke fremmed at pædagoger er en del af folkeskolen, men vi ønsker et fortsat arbejde på ungdomsuddannelserne. Trivselskonsulenternes funktion vil bestå af at have fokus på studiemiljøet, herunder fællesskabet ude på gymnasierne, ikke mindst den enkelte i fællesskabet. Anerkendelse af de unge er med til at styrke deres selvtillid og dermed også deres uddannelsestillid. Udover at trivselskonsulenten vil være til stede i hverdagen, vil der hertil også være særarrangementer, som vil bidrage til de unges trivsel og studiemiljø. Dette vil være i form af temaaftener og oplæg, hvor vi vil samarbejde med udefrakommende organisationer, som kan bidrage med en specialiseret viden inden for et mere afgrænset område, som man kan støde på i ungdomslivet, som f.eks. seksualitet, ensomhed og angst. Her vil vi til start bruge vores weak ties som efterhånden vil udvikle sig til strong ties og vil derfor også give et bedre forhold til gymnasierne, da vi har et stærkt samarbejde med organisationerne. Vi vil ydermere gøre brug af vores kulturelle kapital i dette projekt i form af vores uddannelse og ved at styrke fællesskabet vil den enkelt unge også få styrket sin sociale kapital Vi vil hermed også synliggøre muligheder for de unge, med henblik på at opsøge hjælp, hvis de har et behov inden for et helt specifikt område. For at bidrage yderligere til de unges trivsel vil vi skabe en frivilliggruppe, som skal arbejde med at skabe arrangementer, som har fokus på fællesskabet i en mere uformel setting, hvor der ikke er forventninger til den unge. Vores tanke i at det skal være pædagoger, der skal ind og udføre dette arbejde frem for de allerede eksisterende lærere og studievejledere er at vi som pædagoger har en anden fagligindfaldvinkel med fokus på blandt andet anerkendelse og relationsarbejde. Hermed ikke sagt at lærere og studievejledere ikke besidder disse kompetencer, men de har blot et andet fokus at arbejde ud fra, og vil være bedre til rådighed til et samarbejde med vores trivselskonsulenter. 

Vi har udviklet vores projekt med henblik på det behov vi ser hos de unge på gymnasierne. Flere undersøgelser viser at cirka hver tredje ung i dag overvejer at droppe ud, har udøvet selvskade eller føler sig udenfor fællesskabet. Vi ser derfor vores projekt med studiemiljøet og den generelle trivsel som en relevant indsats for den udfordring gymnasierne står overfor. Som tidligere nævnt er det ikke fremmed med pædagoger i folkeskolen og undersøgelser viser at det haft en positiv effekt at få pædagogerne ansat, så det ønsker vi at fører videre til de unge, som har behov for mere hjælp end som umiddelbart er til at finde. Trivselskonsulenterne vil desuden have mulgihed for at være opmærksomme på de unge, som ikke selv opsøger hjælp, samtidig med de vil være mere tilgængelige for de unge, da trivselskonsulenterne vil være fysisk tilstede, hvor de unge allerede er. Samtidig ønsker vi at udfordrer det eksisterende mindset, der er i en institution som gymnasiet, vi ønsker at tilføje et nyt element og dermed skabe et mindset, som sætter pris på trivselskonsulenternes nytænkende arbejde.

Vi kalder os (UN)WIRED, fordi at vi ønsker at skabe et sted for de unge hvor der ikke er forventninger og de kan koble af fra alle forventninger. Samtidig benytter vi os af parenteserne, da vi også ønsker at skabe tråde ud til de muligheder og organisationer, som vi mener vil kunne bidrage med positive synspunkter og standpunkter, der vil kunne give de unge en lyst til at bidrage og give sit for at hjælpe andre unge der har været i samme situation. Om dette så er ensomhed, problemer med studielivet eller noget helt tredje, vil vi give et rum der kan åbne op for muligheder med løsninger, men også et sted at afkoble. 

 

Gruppe 1

Mia Hendriksen Agergaard – paed175103

Ditte Nellie Gudnitz – paed175633

puce17-se01
puce17-se01
puce17-se01
puce17-se01