Aktivitet: Væddeløbsstafet

Man starter med at dele deltagerne op i to lige store hold. Hvert hold stiller sig på en række bag en markeret linje i hver sin ende af banen. Hver deltager på hvert hold får tildelt et nummer (fx 1-7, hvis der er 7 personer på holdet). På midten af banen står væddeløbslederen (VL) med en genstand i hånden strakt ud fra kroppen. Hvis VL kun siger ét tal (fx 4), gælder det for den deltager, som fik nummeret 4 tildelt om at nå først hen til VL og gribe fat i genstanden. Siger VL to tal på én gang, skal de pågældende deltagere lave “trillebør” hen til genstanden. Siges der tre tal på én gang, skal to af de pågældende deltagere lave en kreds med armene rundt om den tredje deltager og sammen løbe hen til genstanden. Det gælder om at komme først hen og få fat i genstanden. Ønskes der at skabe mere selv- og medbestemmelse for børnene, kan man efter et par omgange spørge de deltagende, om de evt. har nogle idéer til nye udfordringer, man skal lave, når to og tre tal bliver nævnt. Denne aktivitet kan leges indendøre i en hal o.lign., men man kan også formidle den udenfor. Det er en aktivitet, der kan tilpasses efter omgivelserne.

Tanken omkring denne aktivitet er relationsdannelse og inklusion i form af leg og bevægelse som samtidig styrker sundhedsfremme hos børnene. Vi tænker, at denne aktivitet skal danne grundlag for at gøre børnene skoleparate. Vi håber, at denne aktivitet kan være med til at styrke koncentrationen med henblik på at huske det givne tal samt udfordringen ved ‘x’ antal udråbte tal.

Man får tildelt et tal, man skal huske at reagere på, når tallet bliver nævnt. Ydermere har vi som fokus at styrke de deltagendes sansemotorisk samt styrke vestibulærsansen ved at udfordre de deltagende i form af, at man skal lave trillebør med anden deltager imens vedkommende løber.

Når man taler om bevægelse med et læringsperspektiv, kan man fremhæve ‘blomster’-modellen, som er en model om centrale sammenhænge mellem krop, bevægelse og læring af Thomas Moser fra 2013 (Sederberg, 2017, s. 45). Et af de fire ‘blade’ på ‘blomsten’ indikerer ‘det emotionelle’, som fokuserer på den personlige læring og udvikling hos et enkelt individ. Ydermere tager den også udgangspunkt i, hvordan indbyrdes relationer kan have betydning for generel trivsel og identitetsdannelse (Sederberg, 2017, s. 44). Dette tænker vi er ret væsentligt i forhold til vores aktivitet, da der gennem kropslig leg og bevægelse åbner sig mange muligheder for at arbejde med relationsdannelse og fællesskab og derved forhåbentlig opnå inklusion.

 

Gruppe: Linea, Emilie og Frederikke

 

Litteratur: Sederberg, M., m.fl. 2017. Bevægelse for bevægelsens egen skyld i Sederberg, M., m.fl.: Bevægelse, sundhed og trivsel i skole og fritid. Hans Reitzels Forlag.
CPF16o-KK12