VærdighedsHuset

Vi har på vores profilhold social innovation og entreprenørskab på specialisering social-og special, arbejdet med at skabe et udviklingssted for udsatte unge mellem 18-29 år, som vi har valgt at kalde for værdighedshuset, lokaliseret i egne lokaler på Nørrebro. Formålet med dette udviklingssted er at skabe et rum for de unge, og i sammenspil med de unge udfordre dem, så de kan udvikle sig.

Værdighed betyder respekt og i den forbindelse vil vi arbejde med værdighed som, respekt til sig selv og andre.
Igennem værdighed vil vi hjælpe de unge med at blive klar til en uddannelse og det vil vi gøre ved en anerkende tilgang. Vi har en forestilling om at de unge, der ingen uddannelse har, kan have en følelse af ikke at være tilstrækkelige i deres sociale liv og i samfundet. vi ønsker at give de unge, færdighederne til at være i stand til at have respekt for sig selv, men også at kunne give den til andre, ved brug at de færdigheder de besidder.
Derfor har vi valgt og kalde vores hus for værdighedshuset.

Vi startede vores prejekt, med at gøre brug af innovationsdiamanten. Innovationsdiamanten bruges til at finde ud af hvad man ved på forhånd samt hvad man har af erfaringer og hvad man på den anden side ikke ved omkring sin ide. Relationer er den måde vi forholder os til hinanden på, samt den overordnede relationer man vil skabe. Konceptet er som oftest målet med sit projekt. Man kan have tendens til at tro at man mener det samme, og at man forstår sin ide på samme måde, dette er dog ikke nødvendigvis tilfældet og derfor er det vigtigt at man får afstemt tidligt i processen.

 

 

I værdighedshuset er vores formål at skabe et praktik/udviklingsforløb, for de aktivitets- og uddannelsesparate unge:
De unge som kommunen har vurderet uddannelsesparate er de unge som er klar til at arbejde med en indsats, så de kan påbegynde en uddannelse og færdiggøre den på kortere sigt og lige vilkår som andre unge.
De unge som kommunen vurderer, er aktivitetsparat, vil målet for kommunens indsats fortsat være målrettet uddannelse. Selvom den unge har særlige udfordringer, skal den unge sammen med kommunen have et mål om, at man på længere sigt skal påbegynde en uddannelse.

Vi forestiller os at vores tilbud kan bruges som supplerende eller fuldstændig del af kommunens nytteindsats. Nytteindsats er udførsel af samfundsnyttige opgaver i eller på en offentlig arbejdsplads, det vil siger Kommuner, regioner og staten. På den baggrund er det altafgørende for værdighedshuset, at det vil blive drevet med tilskud fra kommunen.

De unge bliver tilbudt et målrettet forløb, som er med til at udvikle dem, motivere og skabe mulighed for start/gennemførsel af uddannelse på sigt. Muligvis også et overgangsforløb i start af startet uddannelse. 

Det er et tidsbegrænset forløb, men tidsperioden kan variere. Alt efter hvor stort omfang, den unge har behov for.  

Vores forløb med de unge er opbygget på et trin-system, som vi kalder: Udfordrings orienteret arbejde (UOA), som er vores eget trin-system, det er en metode der er henvendt til unge, som er i en overgangsfase. En overgang til arbejde eller uddannelse.

Værdighedshuset består af et spisekøkken, stue med sofa og tv, mulighed for at benytte en computer og et mødelokale som også kan bruges til et sted hvor man kan trække sig, hvis man har brug for noget ro.
Derudover tilbyder vi også forskellige aktiviteter i samspil med de unge som både kan foregå i huset men også ud af huset, for at der også kan laves andre ting, og at de ikke føler sig nødige til at være i huset hele tiden. f.eks. mener vi at man sagtens kan have en samtale med en ung, når man går en tur. Der kan være unge mennesker, der har det svært ved at sidde overfor en fagperson og have en samtale. Vi vil også tilbyde fælles morgenmad hverdag, og 1 gang om ugen fælles aftensmad spisning, dette gør vi for at skabe et fællesskab, og sådan at de unge kan bruge hinanden. 

 

Profilhold i social innovation og entreprenørskab – PUCE18-se01

Kira Jørgensen og Marie Moltke-Leth

Kirapuce18-se0
puce18-se01
puce18-s
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01
puce18-se01