På valgmodulet social innovation og entreprenørskab er vi blevet opfordret til at tænke ud af boksen og introduceret til teorier som empowerment, social inklusion og netværksteori m.fl. Med disse tager vi udgangspunkt i vores projekt, Være[K]sted, som vi mener at dagens Danmark mangler.

I følge undersøgelsen foretaget af Tænketanken DEA, 2018, falder mange unge fra i løbet at deres ungdomsuddannelses-forløb. Vi har dén hypotese at mange unge mennesker mister lysten og motivationen til at fortsætte, fordi de ikke har tilstrækkelig interesse og kendskab til de håndværksmæssige professioner og det vil Være(K)stedet gerne være med til at minimere.

I Være(K)stedet kan de unge sætte deres præg alt efter behov og interesser. De kan tilegne sig praktiske færdigheder og sociale kompetencer i fællesskab med jævnaldrende i lokalmiljøet. Vi facilitere gerne og kan tage kontakt til aktører, og når vi er kommet 1 år ind i processen, håber vi at stedet er farvet af de unges initiativ til medbestemmelse og skabelse. Dette vil vi kultivere ved at opbygge rammer der lægger op til et fælles tredje.Være(K)sted henvender sig til unge, uden udprægede særlige behov, på omkring 12 til 16 år, som holder til i Københavns Sydhavns kvarter.

 

 

Læs nærmere på tænketanken Mandag Morgen:https://www.mm.dk

SE gr. 10, Daniel Ipsen, Karoline Olesen Schneider, Emilie Vilstrup
CPE16o-SE11
CPE16o-SE11