Kulturmøde og interkulturalitet

Vi har på modul H og I arbejdet med div. kulturbegreber, kulturkonflikter, kulturforskelle samt didaktik. Vi har fået en større forståelse af selve begrebet kultur. Kultur er ikke bare et spørgsmål om etnicitet og hvilken hudfarve man har, dette vil dog være manges bud på begrebet. Kultur er styret af individet, så alle steder individet befinder sig vil der være en form for kultur. Kultur er ikke statisk men noget der er i konstant bevægelse.

 

Feltarbejde

Vi har i vores feltarbejde besøgt et værested for socialt udsatte borger. Målet med værestedet er at yde basal omsorg; mad, varme, renlighed og venlighed på respektfuld vis. Brugerne af huset bliver tilbudt støtte til at klare de problemer, de måtte stå med. Stedet er et fristed, som er åbent for alle, hvor man får lov til blot at være, men også et sted, hvor man bliver set og ikke bare får lov til at gå til grunde. Vi har været der er to omgange, første gang var tre dage hvor vi observerede de forskellige kulturer og hvilke kategoriseringer der var. Anden omgang som også bestod af tre dage, havde vi fokus på at ændre den kultur og stigmatisering der er, ved forskellige didaktiske aktiviteter.

 

Didaktiske overvejelser

Vi har i vores didaktiske overvejelser taget udgangspunkt i Pierre Bourdieu teori om begreberne, habitus, felt og kapital. På baggrund af vores observationer fra vores første feltarbejde, havde vi et ønske om at ændre nogle af deres daglige mønstre på værestedet blandt brugerne, da den er meget ensformig og inaktiv. Med Bourdieus teori vil vi skulle ind og “ruske” op i felten. Ved at ændre felten (som er værestedet), bliver brugerne nød til at ændre deres kapital (som er deres væremåde), for at kunne deltage i felten, disse to ting er med til at ændre deres habitus (som er den færden de har i felten).

 

Intervention beskrivelse

På værestedet spillede vi banko og afholdte pool turnering med brugerne, for at få lidt aktivitet ind i hverdagen. Dette har vi lavet en lille fortolkning på i forhold til aktiviteten vi vil tage med til seminardagen. Vi har fundet på vores eget bankospil som handler om folks fordomme om de bruger der kommer på værestedet. Spillet har til formål at være med til at ændre folks fordomme om brugerne.
CPF16o-KI11
CPF16o-KI11