Valg af emne:

 • Vi har haft stor interesse for fællesskaber, og fandt det fællesskab der opstår blandt den ældre generation af værtshus stamgæster særligt spændende. Det er ofte mennesker der ikke passer i det store fællesskab i samfundet, der finder vej til værtshuset, og dem der mødes har ikke nødvendigvis livshistorie, job historie eller andre interesser tilfælles, men finder et fælles tredje i alkohol. 
 • Vi har desuden haft interesse for den generationskløft der eksisterer mellem de unge der er begyndt at komme på værtshus, og som er nødvendige for at værtshusene kan overleve økonomisk, og den ældre generation, som er kommet på værtshus gennem hele livet og har opbygget en solid kultur omkring deres eksistens på værtshusene.

Metoder anvendt under feltarbejde:

 • Observation
 • Samtaler
 • Interview

Undersøgelsesspørgsmål:

 • Hvad vil det sige at være stamgæst på et værtshus?
 • Hvilken rolle har værtshusejeren?
 • Hvordan og hvorfor bruger unge mennesker værtshuse og hvordan adskiller det sig fra den ældre generation?
 • Hvordan har kulturen på værtshusene ændret sig gennem tiden?

Teori anvendt i analyse af værtshuskulturen: 

 • Kategorisering
 • Det fælles tredje
 • Det komplekse kulturbegreb
 • Kulturel identitet
 • Identitetsforståelse

Intervention

 • Der er ikke mulighed for at ansætte pædagogisk personale på værtshuse 
 • Derimod kunne der arrangeres et samarbejde mellem værtshuse og institutioner, således at værten på værtshusene kunne henvise til passende aktivitetstilbud og eller behandling.
 • Brobygning mellem “stamgæster” og andre fællesskabsorienterede tilbud

 

Gruppe 2: Mecit, Clara, Birk og Olivia

puce21-ki03
puce21-ki03
puce21-ki03
puce21-ki03
puce21-ki03
puce21-ki03
puce21-ki03
puce21-ki03