Intro og beskrivelse:

Vores workshop går ud på at kunne skabe nyt liv i genbrugsmaterialer med udgangspunkt i craft psykologi. Konstruktion foregår med at væve materialer som fx garnrester, garn lavet ud af stofrester, og plastikposer

.

Målgruppe:

Aktiviteten kan udføres af børnehavebørn, skole/fritid og social/special. Vi har valgt at fokusere på voksne borgere med “betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer” (Retsinformation, 2021) Aktiviteten kan både gøres alene, og i mindre og de større grupper. Aktiviteten kræver en vis fingerfærdighed og koncentrationsevne.

Materialeliste:

  • Tyndt bomuldsgarn (til selve væven)
  • Genbrugsmateriale til vævningen (gammelt garn, plastikposer, garnrester)
  • Væveramme (her kan alt fra pap til en traditionel væv til hulahopring bruges)
  • Kam eller gaffel
  • Stoppenål (kan undværes hvis man bruger et tykkere vævemateriale)

Teorien bag aktiviteten:

Under workshoppen vil vi komme ind på hvordan craftpsykologi, koblingen håndarbejde og håndværkets psykolog, kan bruges i pædagogisk praksis med vævning. (Kirketerp, 2021) Craftpsykologi kan have en gavnlig virkning for vores sundhed og trivsel, og især for borgere med fysiske eller psykiske funktionsevner og sociale problemer. Trivsel kan defineres på mange måder, men er overordnet en tilfredshed med livet, positiv følelse med livet, oplevelsen med at have succes med et mål og fungerer godt. (Kirketerp, 2020, s. 20) Herunder kommer stoltheden i noget man selv har lavet, altså at man har efterladt sig et spor, som viser b.la. at “her var jeg” “jeg kan noget” eller “jeg gør en positiv forskel” (Kirketerp, 2020, s. 35) Dette er med til at skabe succesoplevelser, når man lykkedes om noget svært. En måde at at opleve en succesoplevelse på er med at bryde det overskuelige og det farlige, med små realistiske mål passende til den enkelte. Det kan ligesom blive en refleksiv vane eller evne til at gentage de små handlinger der støttede succesoplevelsen. (Kirketerp, 2020) Craft psykologi giver også ro og nærvær og kan understøtte en flowtilstand hos borgeren. En flowtilstand er en dyb koncentreret tilstand af at være opslugt i en oplevelse eller aktivitet, eller en “meningsfuld selvforglemmelse” (Kirketerp, 2020, s. 25) At glemme sig selv, kan give afstand fra problemerne i hverdagen og give en “bobbel af frihed”. (Ibid.) Det at være i en flowtilstand, er en perfekt balance mellem udfordring/sværhedsgrad og kompetencer/evner. Det vil sige at at det der bliver lavet er svært, men vi kan klare det uden stress. Sammentidigt er det heller ikke for let, så vi keder os. I den tilstand kan man give slip fra de bekymringer og problemer, som der ellers let kan tage kontrollen over hverdagen. (Kirketerp, 2020, s. 27)

Vævning er en aktivitet med mange forskellige sværhedsgrader, og som der derfor kan tilpasse sig til forskellige borgeres kognitive og motoriske kompetencer. Der kan både laves hurtige udgaver af det, som fx et bogmærke og længere udgave, som et gulvtæppe eller vægophæng. I det at bruge genbrugsmaterialer, kan det også gøre det nemmere at udføre uden et stort budget. Craftpsykologien viser os at det kan være givende at arbejde med kunst og håndværk med adskillige målgrupper, men især mennesker med psykiske vanskeligheder, med at træne det som Anne Kirketerp kalder for den mentale fysik. (Fokus folkeoplysning, 2021)

Literaturliste:

Fokus folkeoplysning. (2021, February 25). Online foredrag – Craft-psykologi med Anne Kirketerp [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=zT-d6fIMl30

Kirketerp, A. (2020). Anne Kirketerp. Hentet fra https://annekirketerp.dk/foretagsomhed-skubmetoden/teorien-bag

Kirketerp, A. (2020). Craft-psykologi:  sundhedsfremmende effekter ved håndarbejde og håndværk. Hjørring: Mailand.

Kirketerp, A. (2021). Forlaget Mailand. Hentet fra: https://www.forlaget-mailand.dk/vare/bog-2/

Retsinformation. (01. 07 2021). Hentet fra Retsinformation: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1548
puce19-ku04v
puce19-ku04v
puce19-ku04v