Indledning
Vores målgruppe er kendetegnet ved generelle indlærings- og koncentrationsvanskeligheder og er udviklingsforstyrrelse. Vores formål med spillet er at styrke børnenes koncentration, samt at få dem ned fra høj arousal ved hjælp af spillet.

Beskrivelse af aktivitet

Vi har som gruppe valgt et vendespil på computeren. Dette har vi gjort, da vi mener spillet kan være nemt og overskueligt og kan dermed være tilegnet til børn med særlige behov, som er indenfor vores målgruppe. Udover det, har vi valgt et vendespil, da vi tænker, at det kan udvikle borgernes ordforråd, koncentrationsevne samt deres hukommelse, hvilket også er nævnt tidligere. Spillet indeholder en del forskellige brikker, med hver sit billede. Hvert billede fremkommer to gange, altså i form af par. Spillet går ud på, at man skal klikke på de forskellige brikker, som vises visuelt et kort øjeblik og forsvinder igen. Når man har fundet alle par, har man fuldført spillet.

Faglige begrundelser

Idet vores målgruppe har disse udfordringer, er det vigtigt for os som pædagoger, at finde ud af hvordan man kommunikerer med hver enkelt barn. Vi har at gøre med børn der har behov for den rette hjælp, og spillet skal derfor være nemt og overskueligt, da det ellers kan gå hen og påvirke dem negativt fremfor positivt.

Tanken bag det her spil er, at vi pædagoger bruger 1:1 tid med børnene og dermed udreder spillereglerne for dem så de får det afprøvet i fællesskab med en pædagog.

Vi vil tage hensyn til hver enkelt barn og sørge for ikke at overbelaste eller presse barnet, da vi vil forsøge at afprøve spillet når barnet er i høj arousal. Hvis barnet vender tilbage til normal arousal efter 1:1 tid med pædagogen, er målsætningen nået.

Vi pædagoger skal som det første lave vores eget vendespil og forvandle det til et computerspil. Vi finder billeder af forskellige ting, med to af hvert billede, som børnene skal finde som et sæt. Vi mener at det kan være en hjælp at afprøve spillet med børnene i fysisk form til at starte med, og derefter introducere dem for spillet digitalt. Vi anbefaler at gøre dette, så det ikke ser helt nyt ud for dem når det skal afprøves digitalt, da de på denne kan genkende det og vende sig til det hurtigt.

“Derudover når børn leger selvorganiseret, udvikler og træner de sociale kompetencer, der også peger tilbage i deres eget interne hierarki i børnefællesskabet. Legen har dermed socialt overskridende potentialer, dvs. at de sociale relationer både afspejles og udvikles i børnenes lege” (Arnott 2018; Winther-Lindqvist 2017).

https://dpu.au.dk/fileadmin/edu/Paedagogisk_Indblik/Leg_i_daginstitutioner/Leg_i_daginstitutioner_final.pdf

Eksempel:

 

Spil:

http://www.oleviolin.com/boerneprogrammer/vendespil/vendespil.htm
pucf19-md01
pucf19-md01