Mål og rammer:

Målet med aktiviteten er at fremme børnenes kendskab til andre musikgenre, herigennem har de mulighed for at udvikle deres musikalske viden og andre udtryksformer. Børnene skal samtidigt også få et bredere kendskab til andre landes instrumenter, end dem de hører om i dagligdagen. Vores aktivitet bliver koblet til begreberne om leg og bevægelse, idet børnene skal bevæge sig fra den ene verdensdel til den anden, samt i relation til de forskellige verdensdele skal afprøve lege og udvalgte danse der indgår i de valgte verdensdele. Vi inddrager derved børnene ved at få dem til at spille, synge, danse og klappe.

Målgruppen for aktiviteten er børn i SFO og størrelsen på gruppen af børn skal være mellem 5-10 børn.

Aktiviteten skal udføres i lukket rum hvor der er plads til bevægelse som fx. en gymnastiksal. Forskellige instrumenter skal medbringes som fx. trommer, banjo, guitar og kalimba, vaskebræt, tamburin, triangel, guiro

 

Indhold:

Vi har lavet et lille musik fly, som børnene skal ind i. Vi har en pilot, som guider børnene, både fra når vi letter til vi lander. Vi skal bl.a. bruge børnenes hjælp til både at lette og lande, hvor vi bruger en trommehvirvel. Når vi så lander i forskellige kontinenter, skal børnene ud af flyet, og lave aktiviteter med os. 

 

I selve aktiviteten har vi taget udgangspunkt i verdensmusik. Vi skal ud på en musikrejse, hvor børnene skal lytte til forskelligt musik, fra nogle udvalgte verdens kontinenter og udføre aktiviteter. Børnene skal via vores “musik fly” besøge Afrika, Asien, Nordamerika, Sydamerika og Europa. Her har vi tilvalgt nogle forskellige instrumenter, som skal illustrere de udvalgte genrer, som vi har udplukket fra de 5 kontinenter.

 

Afrika: Vi inddrager trommer, når vi besøger Afrika. Her vil børnene lære den afrikanske sang Kokoleoko, hvor vi synger og spiller trommer. Vi starter med at trin for trin at lære teksten udenad, så børnene ved hvad de skal synge, derefter synger vi den igennem et par gange uden instrumenter. Efterfølgende lærer vi hvordan trommer kommer til at lyde, her har alle børnene hver deres tromme, til sidst kombinerer vi både sang og instrumenter sammen. 

 

Asien: Her skal børnene ligge på gulvet og lytte til meditativ musik med en voksen, der går rundt og fortæller hvordan de skal slappe af i kroppen. Selve aktiviteten er inspireret af “fri for mobberi”, som skal få børnene til at forholde sig i ro, og fokusere på deres kroppe. Til aktiviteten bruger vi instrumenter som kalimba, triangel og guiro (med baggrundsmusik, som er strings fra et klaver). 

 

Nordamerika: Her tager vi fokus på countrymusik ved brug af en banjo. Børnene vil blive undervist i grundtrinene til linedance på et niveau hvor alle kan være med. Når dansen er lært, bliver den udført med den voksne til lyden af banjo musik.

 

Sydamerika: Vi tager udgangspunkt i den spanske dans flamenco, som er kommet til Sydamerika med udrejsen fra Spanien. Her vil børnene blive introduceret til flamenco “dans” via klap. Det vil være en rytme på 4 slag hvor man tramper i gulvet på 1 og klapper på  2, 3 & 4. Vi vil starte ud meget langsomt så alle kan være med og derefter langsomt øge tempoet indtil det til sidst går meget hurtigt og det bliver vanskeligt for alle at følge med. Undervejs vil forskellige instrumenter blive koblet på (guitar & tamburin).

 

Europa: Når vi kommer til Europa vil vi sætte os i en rundkreds og her vil børnene blive spurgt om hvad de oplever er europæisk musik. Planen er ikke at der er noget rigtigt eller forkert svar, men en mulighed for at børnene kan få lov at komme med deres tanker.

 

Faglige og didaktiske overvejelser:

Målgruppen for vores aktivitet, bliver børn i alderen 6-9 årige. Aktiviteten skal foregå i KKFO’en, her med fokus på de børn der kommer til KKFO’en før lokalerne og aktiviteterne åbner. Fordelen ved at udføre aktiviteten inden at KKFO’ens andre faciliteter åbner, er at børnene kan have en større interesse for at deltage i vores aktivitet og derigennem har vi mulighed for at opnå vores andre didaktiske mål. Vi har en forudsætning for, at børnene på forhånd har et kendskab til enkelte udtryksformer og bevægelser inden for musik, samt at de har en interesse for at lære de nye genrer og udtryksformer gennem aktiviteten. 

 

 

Som forberedelse til vores aktivitet, har vi planer om at introducere forskellige genrer, som børnene muligvis ikke kender til på forhånd. Herigennem får børnene blandt andet lært at spille og lytte til nye instrumenter. Igennem dette giver vi som pædagoger også børnene mulighed for at være medbestemmende i vores aktivitet, da børnene hver især kan spille på de instrumenter der er til rådighed og som karakteriserer de forskellige verdensdele. Gennem vores valg af at inddrage børns medbestemmelse, har vi en forventning om at vi samtidigt skaber motivation i børnegruppen. 

 

Gruppenummer:

Seminarhold SK3; KU01m-grp3

 

Gruppemedlemmer:

Cecilie Seligmann Reedtz – (10403033)

Frederik Gjerrow Nymark – (10343103)

Sofus Kristensen – (10403412)

Martin Stuhr – (10419226)
puce21-ku01m
puce21-ku01m
puce21-ku01m
puce21-ku01m