“Der var engang en gruppe robotter, som skulle bygges og bringes i live ud af genbrugsmaterialer.”

Vi har i dette projekt arbejdet med en gruppe fire årige børnehavebørn, hvor de har bygget robotter ud af genbrugsmaterialer, som de har medbragt hjemmefra. Med disse robotter har børnene derefter skulle skabe en fortælling ved brug af iPad

 

 

 

 

 

 

 

Vi har med dette projekt taget udgangspunkt i Reggio Emilia-pædagogikken, som lægger stor vægt på børnekunst og processen for børns læring. Børn udtrykker sig på mange forskellige måder, og man skal give børn plads til at vise deres ideer og udtryk. Dette får de mulighed for ved at fordybe sig i kreative projekter, hvor de kan udnytte alle deres sanser. I denne pædagogik er fordybelsen derfor også et vigtigt element, hvor man lader børnene komme til. Det vil sige, at man som pædagog skal lade barnet komme til og derfor selv holde sig i baggrunden. Vi skal være dem, som skaber rammerne, og børnene er dem som udfylder dem, og det handler derfor også om at børnene skal lære, i stedet for at lære noget bestemt. Indenfor Reggio Emilia-pædagogikken findes ReMida. Dette er centre, som ligger rundt omkring i landet, hvor man opsamler hverdagsmaterialer, som kan benyttes til kreative projekter, som udfordrer læring, kreativitet og det æstetiske i modsætning til traditionelt legetøj. ReMida er opkaldt efter Kong Midas, som kunne omdanne alt hvad han rørte til guld. Det samme er tanken bag ReMida.

Målet med vores projekt er at få børnene i en børnehavegruppe til at tænke over, at materialer kan genbruges og få nyt liv ved at sammensætte materialerne og give dem nye funktioner. Vi vil give børnene muligheden for at se på genbrug med kreative og æstetiske øjne, således at de ser mulighederne i ellers aflagte materialer og derved kan skabe noget nyt. Til forberedelse fik børnene at vide, at de skulle samle hverdagsmaterialer, såsom mælkekartoner eller toiletruller og have med til projektet. Her opbygges allerede nogle forventninger hos børnene, hvor de involveres fra projektets start og er medskabere i projektet. Efter robot bygningen var ideen, at robotterne skulle have liv. Dette blev de i gennem fortællinger, som børnene selv skabte på en iPad. Samtidig med at børnene fik nye tanker om genbrug og kreativitet, var formålet også at få styrket deres sociale kompetencer i gennem gruppearbejdet omkring fortællingen.

 

Gruppe 8, Nicoline og Mia
CPE16o-KU11S
CPE16o-KU11S
CPE16o-KU11S