Et yoga-inspireret pusterum for mænd i krise

I Danmark eksisterer kriseramte mænd ikke i vores lovgivning på lige fod med kvinder. De få etablerede centre der findes til mænd i krise ligger under hjemløshedsparagraffen (SEL §110) modsat de over 50 krisecentre, der målrettet arbejder med kvinder (SEL §109). Det fortæller os noget om, at mænd i krise bliver forsømt og underkendt på et politisk og samfundsmæssigt plan.
Det vi i Bend and Bond faciliterer, er et yoga-inspireret rum, med fokus på kropsbevidsthed, bevægelse og fællesskab. Som et fast ugentligt – og gratis – inventar på det pågældende mandecenter, vil vi, i samarbejde med det pædagogiske personale, give mændene et alternativ til destruktive flugtmønstre. 

Vores mål er, at de på egen krop, og i fællesskab, kan bevisliggøres omkring egne ressourcer, og hvordan de gennem yoga og kropsbevidsthed, kan få værktøjerne til at tilgå dem med og dyrke deres egenomsorg. 

Til det læringsrum, vil vi i samspil med mændene skabe nogle stabile og trygge rammer, som gøder det fællesskab, der etableres omkring dette fælles tredje. Tryghed i fællesskab afføder et sundt læringsrum, mens fællesskabet i sig selv højner livskvalitet og meningsfuldhed. Målet er midlet, altså processen, hvilket afføder fysisk og psykisk velvære, genetablering af tabt kontrol, samt et fællesskab, hvor man kan høre til.

Bend and Bond vil finde sted ude på mandecentrets tagterrasse, eller tilstødende lokale, hver søndag formiddag i 90 min., hvor vi vil have åben tilmelding op til max. 10 deltagere. Her vil vi gøre det fint med planter, og have måtter, yoga-blokke og tæpper til rådighed, og os selv som frivillige undervisere. Efterfølgende vil der være forfriskninger og mulighed for socialt samvær.      

Til dette vil vi indledningsvis søge fondsmidler, med henblik på finansiering af driftsomkostninger og opstart af projekt. Målet er at blive en del af WeShelters paraplyorganisation, der er selvejende men får faste tilskud af kommunen.  

Hvorfor dette yoga-inspirerede fællesskab med mændene også er interessant er, at det tjener et formål helt ned i biologien.
Det autonome nervesystem er vores hjernes mest elementære overlevelsessystem. Systemet har to grene, der regulerer hele kroppens arousal – det sympatiske nervesystem og det parasympatiske. Det sympatiske nervesystem tilfører kroppen kemiske stoffer, der gør den i stand til at handle – eksempelvis adrenalin – mens det parasympatiske, regulerer kroppens basale funktioner såsom fordøjelse, sårheling, søvn og drømmecyklusser. Man kan stimulere de to systemer ved blot at trække vejret; en indånding stimulerer det sympatiske system og øger hjertefrekvensen, en udånding stimulerer det parasympatiske, som får hjertet til at slå langsommere. Vi fungerer bedst når begge systemer samarbejder. Når krisen rammer mennesket, bliver systemets balance påvirket således, at det sympatiske system dominerer hjertets frekvens. Over tid har denne ubalance en negativ effekt på både tankeevne og følsomhed, men gør også mennesket sårbart over for hjertesygdomme, kræft såvel som psykiske problemer som depression og PTSD. Psykiske symptomer ses beskrevet som et kendetegn for de mænd, der opholder sig på et mandecenter; angst, stress, hjertebanken og søvnmangel. Vi, i Bend and Bond, vil slå et hjertebank for det parasympatiske system og bibringe manden en udåndingsmulighed i samvær og medskabelse med fæller i lignende livssituation.

Nedenstående er en udførlig beskrivelse af hvad der sker i aktiviteten:  

Tid 90 min Aktivitet 
10 min. Check ind – velkommen i rummet, træk vejret, slap af 
15 min Yoga (stille start –> stiger i tempo der indleder til næste aktivitet)
30 min.  Gruppeøvelser (berøring, movement, kontakt, playful fighting, kastepinde, samarbejdsøvelser) 
15 min  Yoga (tempo –> falder til rolig slut)
10 min Check ud – sidde i stilhed, mærke kroppen og vejrtrækningen
Minimum 10 min → overgang til det social-rum.   Rundkreds og mødet med hinanden. “hvad har du oplevet” “hvordan har du det” “hvad mærkede du i praksissen”.  Erfaringsudveksling, snak om ressourcer/værktøjer (yogi til mænd, mænd til mænd, mænd til yogi) 

  • kommentar-frit rum 

Se01_grp2 – Bjørn Louis Beuschel, Minna Bonnevie og Louise Hasselager.

 


puce19-se01
puce19-se01