Indledning: Vi har afprøvet vores aktivitet på et behandlingshjem, under Københavns kommune. Der var det meningen at vi skulle samle sten og male dem med børnene, dog grundet tidspres havde børnene ikke mulighed for at komme med ud og samle sten. Vi malede på de samlede sten med en 9 årig pige, mens vi hørte klassisk musik.

Sammenhæng: Hos os maler vi på sten, mens der bliver spillet klassisk musik. I baggrunden vil der køre et powerpoint med billeder fra vores aktivitet, derudover vil der være en lille udstilling med de sten der allerede er malet, samt kulisserne til den film der bliver det færdige produkt.

Mål: Vores mål med aktiviteten i dag er først og fremmest at alle har en god og positiv oplevelse. Samt at i får malet nogle sten. Stenene i maler, vil vi bruge i en historie, som vi laver en stop-motion film over. Til at male stenene skal i bruge jeres fantasi og kreative evner. I skal skabe noget liv i stenene, som skal passe ind i vores Mars/ydre rum univers. Ved hjælp af maling og forskellige maleteknikker, som kunne være brug af pensler, svamp, fingermaling og kartoffeltryk mm. Et andet mål vi har er at give jer studerende noget ny viden, i forhåbentlig selv kan anvende senere i jeres karrierer, og voksenliv.   

Benspænd: Benspænd er en slags spilleregler/ et regelsæt som både er en begrænsning men også en mulighed for at fremme kreativiteten. Aktiviteten har nogle benspænd, som eksempelvis er at man skal male på sten, til en allerede skabt historie, som elementerne skal indgå i. Men også de anvendte redskaber.

Tegn: Vores ønske scenarie i dag, vil være at vi ser en masse i flow, som fordyber sig i aktiviteten og synes at det er sjovt og spændende at give liv til noget som er dødt. Flow er når man har en fornemmelse af at kunne mestre opgaven, det betyder at den hverken er for svær (så man giver op) eller at opgaven bliver for let, så man kommer til at kede sig. Opmærksomheden er rettet så meget imod det man fordyber sig i, at man ikke har nogen tidsfornemmelse, plus at der ikke er kapacitet til at tænke på andet end den kreative proces.

Tiltag: Vi vil på seminar dagen opstille alle anvendelige/tilladte redskaber samt vores hidtil færdige produkt til inspiration

Evaluering: vi har et ønske om at få ny inspiration og ny viden ved at genanvende aktiviteten med vores ligesindede medstuderende.
pucf17-ku03s