På Seminardagen skal vi afprøve aktiviteten “vi finder guld”. Denne aktivitet forsøger at udvikle børnenes motoriske færdigheder og sociale kompetencer. Grunden til denne aktivitet er, at man i daginstitutioner ofte oplever, at børnene finder sammen med andre børn på samme alderstrin, selvom stuerne er aldersintegreret. Aktiviteten kan afhjælpe denne tendens lidt, og man kan få skabt relationer mellem nogle af de børn, der ikke har meget at gøre med hinanden i hverdagen.

Handlekompetence
Ét af vores mål som pædagoger er at gøre børn handlekompetente. Det vil sige, at de er i stand til at handle på baggrund af erfaring, indsigt og erkendelse. Dette gør vi ved at give børnene redskaber, som de får på baggrund af oplevelser, der giver dem tillid til selv at handle. Ud fra Rønholt og Peitersens model om almen handlekompetence(2013:64) har vi rammesat vores aktivitet. Denne model omhandler de 4 kompetencer: kropslig, idrætslig, social og personlig. Aktiviteten forsøger at inkorporere elementer fra alle 4. Barnets kropslige kompetence udvikles gennem de alsidige motoriske udfordringer, som aktiviteten kræver. Barnet skal for eksempel kravle, klatre og løbe. I form af aktivitetens regler og rammer får barnet udviklet idrætslige kompetencer, som kan give forståelse for idrætsgrene, som kan bruges som inspiration til egne lege og fremtidig idrætsudøvelse. Den sociale og personlige kompetence udvikles ved, at børnene skal samarbejde, kommunikere og løse eventuelle konflikter. De skulle gerne opleve en følelse af fællesskab samtidig med, at den positive selvopfattelse styrkes ved succesen i at finde guld samt hjælpe og hjælp. Ud fra disse 4 kompetencer forventes det på længere sigt, at barnet udvikler handlekompetence.

Pædagogisk bagdør
I aktiviteten har vi også medtænkt den pædagogiske bagdør som har til formål at inkludere alle, ved at sørge for, at der er mulighed for at deltage trods forskellige kompetencer.

Formidling
Aktiviteten vil i starten være deduktiv, hvilket vil sige, at den er meget voksenstyret, og at børnene ikke har medbestemmelse. På længere sigt kan aktiviteten blive mere induktiv, hvor børnene får medbestemmelse. De kan foreksempel være med til at organisere aktiviteten og bruge aktiviteten som inspiration til egen leg, hvor de selv opstiller regler og rammer.

 

Af: Louise Mia Vang, Tina Palsgaard Warnok og Cecilie Ingemann Allentoft
CPE15o-SB14
CPE15o-SB14
CPE15o-SB14
CPE15o-SB14
CPE15o-SB14
CPE15o-SB14