Mål og rammer 

Hvad er målet med jeres aktivitet? 

Vores mål med aktiviteten Vild, Vildere, Vildkat er at skabet deltagelsesmuligheder for målgruppen gennem bevægelse og sundhed, og fremme målgruppens sociale kompetencer.
Aktiviteten favner bredt og kan have mange fokuspunkter, såsom; udvikling af samarbejde, kognitiv udfordring og fremme grovmotorikken. Disse punkter er med til at påvirke og udvikle sociale kompetencer.

Hvem er målgruppen?

Til denne aktivitet kan målgruppen være alt imellem 0-9 klasse. Det er nemlig muligt at justere på sværhedsgraden, så den passer til en specifik aldersgruppe.

Hvor mange egner aktiviteten sig til?

Et af vores mål var at skabe en aktivitet som kunne rumme mange børn og efter afprøvning af vores aktivitet har vi vurderet at deltagerantallet er fra 4-30 deltagere.

Fysiske rammer og materialer

De fysiske rammer afhænger af antal deltagere og da aktiviteten kan rumme mange børn, vil det kræve en hal eller en større sal i forhold til bevægelses muligheder. Man kan også rykke aktiviteten udenfor og benytte et større udeareal.

Vores aktivitet kræver ikke så mange materialer da man kun skal bruge et spil Vildkat, papir, kuglepenne og kegler til afmærkning af start og slutlinje.

Indhold

Aktiviteten er en udvidet form af vildkat. Der skal deles 4 hold og hver deltager skal have det antal brikker som der er hold. Spillet har en startlinje hvor de fire hold skal stå ved og en slutlinje hvor spillepladen fra vildkat skal ligge. Det gælder for holdene om, enkeltvis, at komme fra startlinjen til slutlinjen, finde sin brik på spillepladen ved at pege og sige ”vildkat” og derefter vende tilbage til startlinjen for at sende næste i køen videre. Inden aktiviteten starter, får hver gruppe et stykke papir og en blyant tildelt. De skal i fællesskab finde frem til en måde at bevæge sig på. Det kan evt. være at løbe eller hinke på det ene ben. Når hver gruppe har fundet på en bevægelse og skrevet det ned på deres papir, skal de lægge papiret op i en skål. De 4 bevægelser skal nemlig bruges i de 4 runder af vildkat. Grunden til at de ligger i en skål er for at man kan trække en rækkefølge samt forventningsafstemme og vise hvordan øvelsen udføres, så der undgås uoverensstemmelser. Den første seddel der trækkes op, er den måde man skal komme fra start til slut i første runde. Den anden seddel er til anden runde, tredje seddel til tredje runde osv. Hvis der er nogen børn som ikke kan eller har lyst til at deltage, er der en pædagogisk bagdør nede ved slutlinjen, hvor de kan hjælpe med at finde brikken hvis en kammerat er gået i stå, m.m.

 

Formuler kort jeres faglige og didaktiske overvejelser

Aktiviteten kan bidrage til folkeskolereformens §15 om kravet på 45min. bevægelse dagligt i folkeskolen, og kan indsættes i forskellige taksnomistadier ud fra givent formål. Aktiviteten kan justeres og didaktisk tilrettelægges ud fra viden omkring målgruppens læringsforudsætninger og deltagelsesmuligheder, samt pædagogens formål med aktiviteten.  Viden om Thomas Mosers model ”Blomsten”, fremhæver læring, – og udviklingspotentiale i de forskellige læringsområder. Formålet og målet med aktiviteten kan understøttes ved at fokusere på et af de fire læringsområder, men overvejelser af alle, kan fremme potentiel udvikling og læring.  Aktiviteten indeholder et konkurrenceelement som fremmer deltagernes fysiske færdigheder, fx at blive forpustet og udvikle grovmotorik.  Aktiviteten indebærer alle fire læringsområder, men når der drejes på forskellige parametre i aktivitetshjulet, eller nye tiltag tages, kan aktiviteten fremme andre læringsområder end det eventuelle formål. Dog vægter vi at målgruppen er i flow, og ud fra deltagernes udfordringer kan pædagogen overveje hvilke læringsrum der er passende til givne situation. Således vedligeholdes den enkeltes og gruppens motivation til deltagelse. Under aktiviteten kan der skrues på aktivitetshjulet for at fremme motivationen og flowet, når pædagogen opdager at deltagerne bevæger sig mod kedsomhed og en ikke-motiveret tilstand.

Vi har gjort os nogen didaktiske overvejelse over aktivitetshjulets parameter formidling og feedback. Her har vi erfaret fra tidligere feedback og oplevelser, at pædagogen med fordel kan overveje faste retningslinjer inden aktiviteten påbegyndes, da deltagerne med stor sandsynlighed kan have spørgsmål, der kan skabe forvirring ved formidlingen og under aktiviteten. Formidleren indleder aktiviteten ved at positionere sig i læringsrum 1.

 

Skrevet af gruppe 5
Line Jørgensen, Mille Mortensen, Mathias Lindensgaard og Anders Kiel

puce20-sb01
puce20-sb01
puce20-sb01
puce20-sb01
puce20-sb01
puce20-sb01
puce20-sb01