Målgruppe: Storbørnsgruppen (4-6)

Antal deltager: 10+

Sted: Lokale, Gymnastiksal og udendørs areal.

Målet med aktiviteten:

Vores mål med denne aktivitet er, at der kommer større fokus på bevægelse i daginstitutionerne, samt at fremme børns motivation til bevægelse.

Målet er også at vise, at man sagtens kan lave et brætspil om til en aktivitet, hvor man skal ud og bevæge sig. Det er vigtigt at børnene får mulighed for at bevæge sig, da det styrker deres motorik, selvværd og trivsel. Derudover har vi valgt at vores aktivitet også skal styrke fællesskabet på stuen. Aktiviteten vil give børnene en forståelse for brætspillet ”vildkat” i et anderledes perspektiv.Ved denne aktivitet får børnene også oplevet glæde ved deres krop i form af bevægelse.

Teori: Motivation, Handlekompetence, Observations Position & Flow.

Beskrivelse af aktiviteten:

Vildkat er et brætspil, som vi har valgt at videreudvikle til en bevægelsesaktivitet. Aktiviteten foregår i en gymnastiksal eller større udendørsarealer, hvor man har mulighed for at kunne løbe og bevæge sig. Gulvet/jorden bliver brugt som spilleplade, hvor der bliver lagt en masse A4 billeder ud med forskellige motiver på, som bliver placeret i den ene ende af banen, hvoraf børnene står i modsatte ende med en ca. længde på 10 meter fra hinanden.  

Børnene bliver delt op i 3 eller flere hold afhængigt af, hvor mange børn der deltager.

Herefter foregår det som en form for stafet, hvor det kun er den forreste på hvert hold, som skal løbe hen og finde det matchende billede, som bliver holdt frem af den voksne, der fortæller hvad billedet forestiller. Herefter løber barnet, som fandt billedet, tilbage til sit hold med det fundne billede, og lægger det i hulahopringen/det farvet bånd som tegn på deres point.

Ved en deltagende tilgang til aktiviteten er der mulighed for at børnene/de deltagende bliver mere motiveret til at ville deltage i aktiviteten og føle sig mere trygge for at kunne få alle med i aktiviteten.

Aktiviteten er med til at deltagerne bliver styrket fysisk og socialt, hvor børnene er med til at motivere hinanden. Men også grovmotorikken bliver styrket i aktiviteten ved at børnene skal løbe ned og finde billedet, man kan også vælge ændre i aktiviteten så børnene i stedet skal kravle, hinke eller hoppe.

Litteratur:

Rønholt , H., & Peitersen, B. (2014). Idræts undervisning (2 udg.). Museum Tusculanums .

Udarbejdet af: Pernille Buch, Katrine Gerkvist, Esra Basoda

Hold: pucf17-sb03

pucf17-sb0

 

pucf17-sb03
pucf17-sb03
pucf17-sb03
pucf17-sb03
pucf17-sb03
pucf17-sb03
pucf17-sb03
pucf17-sb03
pucf17-sb03
pucf17-sb03
pucf17-sb03
pucf17-sb03