Når børnene bliver afleveret får de mulighed for selv at vælge, hvordan de vil sige farvel til deres forældre. De har også mulighed for at lære om de andre børns kultur og sprog. Derudover er målet med aktiviteten at gøre personalegruppen opmærksom på deres egen forståelse af forældrenes aflevering og kulturelle baggrund. Da vi med aktiviteten er med til at ændre stuekulturen i forhold til afleveringssituationen.

Målgruppen er børnehavebørn (2,10 -5 år), deres forældre og personalegruppens primær opfattelse af afleveringssituation og dens sammenhæng med forældrenes kulturelle baggrund. Vores aktivitet kan benyttes af mange. Det kommer an på, hvor mange der skal ind i “rummet”, da det er en måde at hilse på hinanden samt at tage afsked på.
For at kunne udføre aktiviteten skal man bruge, saks, papir, pap, tape, tuscher mm. De fysiske rammer for aktiviteten vil være et vindue, en væg samt en dør, der fører ind til et rum med borde og stole.

Deltagerne bliver delt op i deres holdgrupper, hvor de skal sidde og klippe en figur/symbol, som skal symbolisere en måde, hvor de vil tage afsked med enten deres børn, forældre eller pårørende på. Deltagerne får ca. 10 minutter til at klippe og klistre deres figurer/symboler. Dernæst kunne man sætte forskellige figur/symboler op tæt ved døren, som indikerer forskellige måder at tage afsked på (fx. kram, kys, highfive mm.) og evt., hvordan man siger farvel på de forskellige sprog, som forældrene/børnene er fra.

Vores faglige grundlag for denne aktivitet er baseret på lektor Iben Jensens beskrivelse af forskellige 2 måder kan man forstå kulturbegrebet på. Den første er kultur som forskelle mellem mennesker. I denne kulturforståelse forstår man kultur som en helhed, som ligger naturligt i alle medlemmer af kulturen. Dette bliver også kaldt det beskrivende kulturbegreb, da man ofte bruger denne kulturforståelse til, at beskrive hvorfor mennesker gør, som de gør. Denne form for kulturforståelse benyttes, når det handler om nationalkultur, fordi man forstår det således, at folk der bor eller er fra samme nation har samme værdier, regler og normer.

Den anden måde at forstå kultur på er kultur som betydningssystemer.I denne kulturforståelse forstår man kultur, som noget der bliver skabt gennem de meninger og betydninger mennesker ligger i deres tilstedeværelse. Her kan kultur ses som sammenhængende systemer af betydninger. Hvis man skal forstå en institutionskultur gennem dette perspektiv, skal man undersøge hvordan institutionen skaber mening og betydning i hverdagen. Når man har denne kulturforståelse, benytter man sig af det komplekse kulturbegreb, da man ser på kultur gennem sine egne fortolkninger.

Gennem vores analyse kom vi frem til at nogle af pædagogerne begrundede/søgte fællestræk mellem forældre med samme kulturelle baggrund for at forklare deres handlinger, hvor de opererede med det beskrivende kulturbegreb. Derfor var det vigtigt for os, at inspirere personalet til at arbejde med det komplekse kulturbegreb, og være åbne, anerkendende og nysgerrige overfor forældrenes måde at aflevere på.

 

 

 

 

Kulturmøde og Interkulturalitet (ki02_grp6):
Amalie K, Jameela, Laila K, Mahnoor & Maide 
puce19-ki02
puce19-ki02
puce19-ki02
puce19-ki02
puce19-ki02
puce19-ki02