Kalle På Tur / bevægelses aktivitetMål og rammer

 

Målet ved vores billedefortælling / forhindringsbane er at give brugerne en bredere forståelse for hinandens forskelligheder og hvordan man inkludere hinanden i et socialt fællesskab. Dette skal støtte børnenes lyst til at lege og interagere med andre de måske ikke ligner fysisk / social.

 

Vi har været ude og udføre aktiviteten på i en børnehave som er en del af udsatte boligområder. Til seminardagen justeres rammerne, så det passer voksne, hvilket vil sige at forhindringer bliver svære..

 

Vores aktivitet og fortælling er tilegnet børnehavebørn i alderen 3-6 år og er en del af udsatte boligområder.

 

Aktiviteten egner sig til 25 deltagende

 

Vi bruger en selvskabt billedebog, hulahopringe, skumpuder, bænke, Lego.

 

Indhold

 

Vi starter med at give en forklaring på hvordan og hvad aktiviteten går ud på. Men før vi sætter aktiviteten i gang, giver vi først en teoretisk fortælling, omkring hvorfor vi har valgt denne aktivitet og hvordan vi kobler teori til aktiviteten.

 

Vi samler alle brugerne og præsentere og selv og vores profil. Herefter spørg vi ind til deltagernes viden omkring dyr og zoologisk have hvor vi starter vores univers. Herefter starter vi vores fortælling der omhandler Kalle Krokodille, Fiona Flamingo og hajen Hadil. Fortællingens temaer er blandt andet forskelligheder og fordomme. 

 

Ved at vi tager udgangspunkt i fortællingen om Kalle Krokodille skaber vi en stemthed for brugerne. Problemstillingerne ved fortællingen bliver tydeliggjort og vil føres videre til bevægelses aktiviteten / forhindringsbane. Efter vi er færdig med fortællingen bliver der skabt 4 hold som skal dyste mod hinanden. Det første hold der der for genskabt en Lego kreation vinder.Didaktiske overvejelser:

Vi har haft fokus på forsker Bennyé D. Austings teori om æstetisk fordobling og som omhandler barnets virkelighedsfordobling og identitetsfordobling. Ved at barnet indlever sig dybt i fiktionsfortællingens karakterer vil der forhåbentligvis skabes en forståelse for hvordan det må føles i virkeligheden. 

 

Anden teori under samme emne er socialisationsteori, som omhandler pædagogens bidrag til at socialisere børn og gøre dem til borgere af samfundet ved hjælp af 3 samvirkende læringsmåder. Basal Empiri Læringsmåde(Mærke og erfare), Æstetisk læringsmåde (omforme følelser og udtryk via æstetiske kreationer), Diskursive læringsmåde (Fra objektiv formidling til subjektiv formidling

Vi arbejdede ud fra et anerkendelsesperspektiv, i forhold til at skabe et fællesskab med plads til forskelligheder, færdigheder og hvor alle kunne være med. Vores didaktiske arbejde kom til udtryk i vores SMTTE-model som har været vores udgangspunkt for udførelsen af aktiviteten.

 

Vores mål med aktiviteten er at skabe og/eller forbedre sociale relationer mellem brugerne, via fortælling og leg. Vi ønsker at opfordre deltagerne til leg med andre de normalt ikke vil omgås med. Ved at inkludere hinanden og anerkende hinanden skaber vi de bedste rammer for brugerne til at skabe tillidsfulde relationer 

 

Menu Model

 

Forret:

 

Vi starter aktiviteten med at præsentere os selv og vores profil. Herefter starter vi vores billedefortælling med Kalle Krokodille, Fiona Flamingo og hajen Hadil

 

Hovedret

 

Brugerne bliver fordelt i hold og skal konkurrere mod hinanden om at være det første hold der genskaber en allerede lavet Lego kreation mens de imitere er dyr.

 

Dessert

 

Til slut runder vi af med, en feedback fra deltagerne, som kan giver os en fornemmelse af, hvordan hele aktiviteten har været for dem.

 

Jenan, Huda & Vips

puce21-ku08
puce21-ku08