Seminar Katalog 

Vi er en gruppe bestående af to specialiseringer (Social og special og skolefritid). Vi har primært fokus på SOS og Hudas anden praktiksted.

Målgruppe – SOS alkohol og stofmisbruger

Novavi Pensionatet er en midlertidig boform for personer, der er hjemløse eller ikke kan være i egen bolig, grundet sociale problemer og/eller har haft rusmiddel- problematikker. Novavi fonden arbejder ud fra § 110.

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.” (retsinformationen.dk)

Der er plads til 10 beboere. Under opholdet tilbydes støtte til at få løst sociale, økonomiske, behandlings- og helbredsmæssige problemer.

Pensionatet er en lille, unik, midlertidig boform, som ligger ugeneret i kønne omgivelser i Glostrup. Hver beboer har et lille rækkehus med bad, toilet, te køkken, stue og en lille have. Derudover er der fællesstue, værksted, køkken, spisestue og kontorer. Fra husene er der direkte adgang til 300 kvadratmeter fælles have med høns, drivhus og grønne bede.

 

Aktivitetsbeskrivelse:

1. Den første aktivitet som vi har dannet os en idé om, går ud på at man minimum består af 2 individer, hvor den forreste har et papir klistret på ryggen, her skal den som står bagved, tegne er objekt med en blyant, som den forreste skal kunne sanse og føle, derefter videretegne det på det stykke papir der hænger foran hende/ham. Vi justerede det lidt med at der efter blyanten skulle tegnes på ryggen med fingeren. Her opnår individet en større sanseoplevelse og har nemmere ved at udtrykke hvad hun/han føler.

 

Vi har valgt at bruge Malcolm Ross modellen, da det udgør g

rundlaget for udtryk af skabende karakter. Malcolm Ross model indeholder seks punkter, leg, impuls, sansning, media, håndværk og fantasi. Den kreative proces mellem de voksne i aktiviteten (tegne), sætter gang i et møde med omgivelserne. Det sætter gang i en impuls. Derefter sætter impulsen gang i fantasien og giver adgang til en følelse eller forestilling, som skaber et udtryksbehov. Det kræver at personen bag aktiviteten giver teknisk vejledning, således at det lykkes at udtrykke det ønskede. Det kan være at vise brugen af redskaber, materialer eller teknik til processen. Ved at give den voksne mulighed for at iagttage og eksperimentere oplever de deres udtryksformer og der udvikles en grundlag for at være kreativt skabende. (Ringsted & Froda 2008:33)

 

 

2. Vi tager udgangspunkt i målgruppen som er alkohol/stofmisbruger, hvilket kan være en svær målgruppe at udarbejde en aktivitet med, da denne målgruppe kan have svært ved nærkontakt og samarbejde. Vores bagtanke med denne aktivitet er at motivere borgeren, via deres egne drømmemål. At udtrykke sig og få det hele ned på papir, kan virke realistisk af og til. Mange af borgerne kan føle de ikke har behov for at tænke på fremtiden, det er bare i deres tanker. Aktiviteten går ud på at få udtrykt fremtidige mål og planer kreativt igennem tegning. Borgerne får hver især et stykke papir og oliekridt, hvor de har 15 minutter til at få det kreative produkt færdiggjort. Herefter skal man præsenterer sit produkt for de andre borgere, hvor man sætter ord på sine mål. I denne aktivitet fordyber borgeren sig i sin egen proces som dernæst visualiserer sine ambitioner for fremtiden. Vi vil udarbejde vores aktivitet gennem 7 trins modellen, som er en model lavet af Merete C. Sørensen og Bennyé D. Austring som fremhæver processen under kreative aktiviteter.

  1. Impuls – Her fortæller vi borgerne hvad målet for aktiviteten er, vi vil tydeliggøre at vi ønsker at de tegner deres fremtidige mål. Her giver vi også nogle ideer til hvad det kan være, for at hjælpe borgerne i gang.
  2. Optakt – Her skaber vi rammerne for aktiviteten. Borgerne bliver indforstået med, at det er en individuel opgave og der også skal gøres brug af farver.
  3. Eksperiment – Borgerne eksperimenterer med materialerne og ideer
  4. Udveksling – Borgerne sidder ved et bor med en eller flere borger. Her er der mulighed for at udveksle ideer og tanker.
  5. Fordybelse – Her har borgerne været fordybet i deres produkt og har et færdigt resultat
  6. Præsentation – Borgerne præsenterer deres produkt for hinanden og for os og deler deres tanker bag resultatet.
  7. Evaluering – Vi vil spørge indtil hvordan borgerne oplevede den kreative proces.

Med disse aktiviter vil vi gerne opnå at skabe en større motivation blandt borgerne. Den fulde tilfredsstillelse ville være hvis borgeren får selvindsigt og kan give dem ambitioner til at holde fast på de mål de gerne vil realiserer. Når borgeren er i sit flow, er det vigtigt at han/hun ikke bliver forstyrret i sin fordybelse. Fordybende øvelserne kan hjælpe borgeren, med at holde fokus, dette er gavnligt i kreative processer. Gennem præsentationen af produktet er der mulighed for at skabe relationer gennem det fælles tredje, ved at der kan være fælles mål blandt borgerne.

Gruppe 6 hold: VKPUCE20 18-KU04V

Delal Inanc, Huda El-Haj-Ali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

puce18-ku04v
puce18-ku04v
puce18-ku04v
puce18-ku04v