0-1. Klasse                                                             2. Klasse                                                         3. Klasse

I forbindelse med seminardagen har vi været ude på en KKFO (Københavns kommune fritidsordning) tre gange for at afprøve en aktivitet kaldet bombe, på henholdsvis 0-1. klasserne, 2. klasserne og 3. klasserne. Havde denne aktivitet ikke været en mulighed, havde vi en anden aktivitet klar som plan b.

 

Formålet:

At skabe mere bevægelse for børnene når de er i fritidsordningerne, da dette er på frivillig basis at de er der, i forhold til når de er i skole, hvor den nye skolereform går meget op i at børnene skal bevæge sig mere i timerne. Men vi har set bevis på at det ikke er altid at det sker, så vi prøver at skabe tilbud til børnene, så kravet kan blive opfyldt.

Derudover var vores måde at formidle aktiviteten på også et formål. Da det er vigtigt at tydeliggøre overfor børnene, hvad de skal gøre, hvis det er en aktivitet de ikke kender til.

Det er også vigtigt at vi formidler aktiviteten på samme måde overfor aldersgrupperne, da det kan være en faktor, der kan give udslag på hvordan aktiviteten udføres.

 

Vi synes det er interessant at se om børnenes alder skaber en forskel, når der skal foregå en frivillig bevægelses aktiviteter i fritidsordningen og i så fald hvilke forskelle der skabes. Så vi har valgt at lave en sammenligning mellem de forskellige aldersgrupper.

 

Rammeforudsætning for aktiviteten:

Aktiviteten skal foregå i et lukket lokale, da boldene kan forsvinde, hvis man ikke kan skærme af for legen, det ødelægger legen, da det handler om at få alle ens bolde over på modstanderens side. Der skal være mange bolde, minimum antal bolde som der er børn.

 

Formidling:

I forhold til formidling kan man gøre bruge af deduktiv og induktiv undervisningsmetode.

Vi brugte den deduktive, det er hvor det er underviseren der tager al styringen og har klargjort aktiviteten, så eleverne kun skal prøve den af. Hvis man benytter sig af den induktive, så kan eleverne bidrage med løsninger eller videreudvikling af aktiviteten. (Halling 2015:132)

 

Motivation:

For at motivere børnene en anden gang, kan man bruge den induktive metode, så de kan få ejerskab over aktiviteten.

 

Til seminardagen vil vi fortælle om vores oplevelser med aktiviteten og vi vil gerne prøve aktiviteten af på jer, efter vi har lavet nogle ændringer på den, som kommer fra børnene.

 

CPE15o-SB14

Maria Victoria Christtreu (102152589) & Natasha Rind Drejer (102153670)
CPE15o-SB14
CPE15o-SB14