Vores kulturmøde i døveverdenen 

Kira Schibsbye Melsted (202163415) & Teresa Vellage-Thiesen (202163073), 

CPE16o-KI13 Kulturmøde og Interkulturalitet. Gruppe 6.

Vi har med nysgerrighed undersøg forskellen mellem de forskellige kommunikationsformer der er mellem hørende og døve, og hvilken betydning det kan få for døves integration. Vi har derfor lagt fokus på at have hænderne op i kommunikationen.  

Hvad er tegnsprog og døvekultur?  

I 2014 blev dansk tegnsprog anerkendt som selvstændigt sprog. Tegnsprog har sin egen grammatik, som er forskellig fra talt dansk. Tegnsprog udtrykkes visuelt med bevægelser, gestus og mimik.  Døve hører med øjnene og taler med kroppen. Måden at kontakte en døv på, er at stampe i gulvet eller prikke på skulderen. Alle får et tegnnavn, evt. Ud fra interesse eller kendetegn. (Danske Døves Landsforbund, 2018)

Kommunikation 

Kommunikation opstår i relationen med en anden part. Her er deltagerne aktive i deres måde at forstå og fortolke det kommunikerede. Afsender og modtager bør mødes i budskabet. Det er umuligt ikke at kommunikere, også hvis det bliver gjort i tavshed, ifølge Bateson. (Mellem ordene – kommunikation i professionel praksis, 2012)Kommunikationen foregår derved på flere niveauer, verbalt og nonverbalt. 

Kroppens sprog 

Helle Winther mener, at kroppens sprog er vores første sprog. Allerede fra fødslen kommunikerer vi sanseligt og kropsligt med vores omgivelser.  I relationen spiller den kropslige kommunikation en vigtig rolle. Vi kan tit se på mimik og kropsholdning, hvilket humør den anden part er i. Kroppen afslører det tit før det bliver italesat. Her er det i det pædagogiske fag en vigtig egenskab at kunne læse kroppens kommunikation for at give den rette omsorg og støtte. (Det professionspersonlige – om kroppen som klangbund i professionel kommunikation , 2012, s. 74-79)

Kulturmøde  

Når hørende møder en døv, er der tale om et kulturmøde i form af en dialog, mellem mennesker, der har forskellige kulturelle kommunikationsstrategier. Her er man nødt til at træde i karakter i forhold til hinanden, ifølge Kirsten Hastrup, og derved vil man flytte sig sit udgangspunkt. I denne dialog vil den hørende opleve, at den sociale norm, på mange måder er anderledes. Dermed udvikler man ens kulturelle holdning. (Kulturanalyse – kort fortalt , s. 21-25)

Aktivitet 

Vores aktivitet foregår med tegn og her skal man gætte, hvad de forskellige tegn betyder. Formålet med legener at sætte fokus på tegnsprog og hvordan mange af tegnene er logiske og nogen vi muligvis går og laver. Legen kan være med til at bryde en forud indtaget holdning om at man ikke kan snakke med døve. Her vil vi sætte fokus på at man med et åbent og nysgerrigt sind og dermed en vilje for at ville andre, kan man nå langt med at kommunikere.

CPE16o-KI13