Vulkanforsøg

Puce17-nu01: Valghold natur og udeliv Gruppe 4: Liva, Joakim, Emma og Marie-Louise

På valghold natur og udeliv har vi arbejdet med natursyn, naturoplevelse, science og bæredygtighed. Vi er i vores gruppe blevet optaget af science og naturfænomener. Vi har derfor valgt at lave vulkanforsøg som vores aktivitet. I den styrkede pædagogiske læreplan bliver et af målene for temaet natur, udeliv og science beskrevet: ‘’Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling. (socialministeriet, 2018) Vi har justeret vores aktivitet til seminardagen så de studerende i aktiviteten får mulighed for at udvikle deres nysgerrighed og viden om naturen og herunder vulkaner som naturfænomen.

Lektor på pædagoguddannelsen Birgitte Damgaard beskriver hvordan science kan foregå i dagtilbud. Damgaard beskriver at et spørgsmål kan starte en undren, som udløser en hypotese. Hypotesen skal efterfølgende undersøges og på baggrund af undersøgelsen tolker voksen og barn sammen. Derefter kan man overveje, om man skal prøve noget nyt i forsøget, eller om ens hypotese gik, som man forestillede sig.   (Damgaard, 2017)

Til seminardagen vil vi introducere vores aktivitet ved kort at beskrive vulkaner som naturfænomen. Herefter skal grupperne selv lave vulkaner og med forskellige remedier forsøge at få deres vulkan til at gå i udbrud. De skal udtrykke sig æstetisk ved at bygge en vulkan af ler. Herefter skal de ved hjælp af bagepulver, eddike, mentos, cola light, frugtfarve, jord, varmt vand, opvaskemiddel forsøge at få vulkanen til at gå i udbrud. De skal prøve sig frem og kombinere de forskellige remedier. Når de har udvalgt ingredienser, skal de inden de blander dem lave en hypotese og skrive den ned. Når de har lavet forsøget, skriver de resultatet ned. På denne måde får de et overblik over, hvilke ting de har forsøgt at blande og bliver tvunget til at lave en hypotese og overveje resultatet. Ved aktivitetens afslutning vil vi spørge grupperne om deres resultater og om der var noget der overraskede dem.

For at styrke læringen af naturfænomenet vulkan vil vi fortælle interessante fakta, der omhandler naturfænomenet vulkan. Disse fakta skal være tilpasset for målgruppen pædagogstuderende. På denne måde vil gruppernes læring om naturfænomenet vulkan styrkes gennem den empiriske, æstetiske og diskursive læringsmåder.

Litteraturliste

Damgaard, B. (2017). Hajer i børnehaven. I B. Damgaard, Grundfaglig viden om pædagogiske miljøer og aktiviteter (s. 165-188). København: Akademisk forlag.

socialministeriet, B. o. (2018). Den styrkede pædagogiske læreplan – rammer og indhold. Børne- og socialministeriet .
puce17-nu01
puce17-nu01