Walk and talk-teater: En blandt mange.

Studerende på Kp’s pædagoguddannelse har skabt et nyt fænomen, der sætter fokus på ensomhed.

Hen over to måneder, har en projektgruppe, på valgfaget Social innovation og Entreprenørskab, udviklet konceptet “Walk and talk-teater”. Her blev unge skoleelever, inviteret til et pop-up event, hvor de mødte skuespillere, der delte personlige livsfortællinger, omhandlende ensomhed. De personlige livsfortællinger, og de tilhørende pædagogiske og æstetiske aktiviteter, gav anledning til en åben dialog og refleksioner, omkring det aktuelle emne ensomhed.

Ensomhed

Netop ensomhed, satte projektgruppen på tegnebrættet, da det, ifølge undersøgelser, fra blandt andet Mary Fonden, Børns vilkår og Ventilen, er et stigende problem blandt unge og kan have skadelige følger.

 Processen

Pop-up eventet blev først testet af på undervisere og medstuderende, hvorefter det, i samspil med dem, blev finjusteret og evalueret. Senere blev det endelige projekt præsenteret for ivrige og aktive gymnasieelever, i Valbyparkens grønne omgivelser. Eleverne var netop vendt tilbage til fysisk undervisning, efter mange måneders online undervisning og adskillelse fra deres klassekammerater.

Elevernes oplevelse

Eleverne kunne, særligt efter flere måneders isolation, genkende og spejle sig i de personlige livsfortællinger. Eleverne delte deres egne erfaringer, i små arbejdsgrupper, og oplevede, at ensomhed har mange facetter og udtryksformer.

Eleverne kunne nikke genkendende til flere af livsfortællingernes essens:

Jeg følte, at det var en meget rørende oplevelse, mest af alt, fordi jeg selv har oplevet noget lignede.” – Citat fra elev i 1. G, på NEXT Sukkertoppen HTX.

Derudover, har flere elever meldt tilbage, at det har været lærerigt at være en del af et pædagogisk projekt, da det adskiller sig fra det de har kendskab til. Dette kan ses i følgende citat, fra en af eleverne.

Tit føler jeg, at folk i vores alder, bliver overset når det kommer til pædagogik, derfor er det rart at bliver hørt”.

Fællesskab

Et af projektgruppens formål med Walk and talk-teateret, var at skabe et fællesskab for elever, der har været afskærmet fra deres socialliv, de seneste måneder. Flere af eleverne, har meldt tilbage til projektgruppen, at de, efter pop-up eventet, har følt sig tættere på deres klasse, og at fællesskabet er blevet stærkere.

 

Drivkraften var at give eleverne et sprog om ensomhed

Det kan være svært at se på andre om de er ensomme og det kan være svært at række ud til sine omgivelser, hvis man føler sig ensom. Projektgruppens største motivation for at arbejde med det sårbare emne med eleverne, var at give eleverne et sprog om ensomhed og værktøjer til at hjælpe en ven, en bekendt eller sig selv, ud af ensomheden. Derudover, ønskede projektgruppen at illustrere over for eleverne, at der er forskel på at være ensom og være alene og ensomhedsfølelsen kan ramme os alle. Ud fra elevernes feedback, ser det ud til, at projektgruppens ønske blev opfyldt

Jeg kunne relatere meget til at være ensom, også selvom man er sammen med andre venner, klassekammerater og familie”.

“Det gav indblik i, hvordan man kan hjælpe folk med ensomhed og hvordan de kan gemme det”. – Udtalelser fra elever i 1. G, på NEXT Sukkertoppen HTX.

Aftabuiserer og afstimatiserer

Konceptet er en anderledes og ny måde at italesætte stigmaer og tabuiserede emner på, over for en relevant målgruppe. Det er projektgruppens oplevelse, at elevernes læringsudbytte af den åbne dialog mellem skuespillerne og deres klassekammerater, var af høj kvalitet.

Projektets fremtid

Projektgruppen ønsker, at andre faggrupper, kan blive inspireret til at anvende konceptet i deres arbejde. Projektgruppens visioner for Walk and talk-teateret, i fremtiden, er at udbrede konceptet, så flere sårbare emner kan bearbejdes og aftabuiseres, på en interaktiv, sjov og lærerig måde.

Kontakt

Har denne artikel vakt din nysgerrighed, og ønsker du at høre mere om projektet, kan projektgruppen kontaktes på mailen: paed190282@kp.dk.