Vi ønsker med vores indslag til seminardagen, at inspirere jer til en aktivitet som kan bruges til en bred målgruppe, og hvor man kan arbejde med forskellige problemstillinger, alt afhængigt af hvad den enkelte borger har behov for.

Aktivteten vi har arbejdet med er en ”Wellness-inspireret boldmassage” som kan udføres med en mindre gruppe deltagere. Hvis ikke deltageren har særlige udfordringer, sættes deltagerne sammen to og to, og hver deltager tildeles en måtte og en massagebold. Den ene ligger sig til rette på måtten, og efter guidning fra det pædagogiske personale, masserer den anden nu sin makker med massagebolden. Når massagen er fuldendt bytter deltagerne plads, så modsatte part nu modtager massage af sin makke. Afslutningsvist rundes sessionen af med en hvilestund, som kan være alt fra 5 til 30 minutter – her slappes blot af til den afslappende musik.

Baggrunden for vores valg af aktivitet er, at vi som kommende social og specialpædagoger netop arbejder med borgere som ofte oplever både fysisk og psykisk uro, borgere med sanseintegrative dysfunktioner og borgere som ofte har en ringe kropsfornemmelse. Aktiviteten kan bidrage til at skabe indre og ydre ro hos deltagerne, low arousal og bedre kropsbevidsthed, ligesom man med denne aktivitet kan arbejde målrettet med mennesker der har udfordringer med den taktile sans.

I denne aktivitet ønsker vi at bidrage til low arousal, og rammerne er derfor essentielle. Det er optimalt hvis rummet er lunt og deltagerne kan evt. tilbydes tæpper. Belysningen i lokalet må kunne dæmpes, og musikken må være dæmpet og afslappende. Aktiviteten kan igangsættes og justeres til en bred målgruppe, lige fra mennesker uden særlige udfordringer, til udviklingshæmmede, børn og psykisk sårbare. Aktiviteten må blot tilpasses den enkelte således, at oplevelsen bliver behagelig uanset personlige udfordringer. For mennesker der har problemer med den taktile sans, eller på anden vis føler ubehag ved kontakt, kan man blot lade deltageren hvile for sig selv på en måtte, eventuelt afskærmet fra de andre deltagere og evt. med en kugledyne. Den dæmpede belysning og den afstressende musik, kan i sig selv være givende og bidrage til low arousal, så aktiviteten kan også være til gavn for de som ikke kan deltage i massagedelen. Ved taktile udfordringer kan en justering være at lægge et tæppe over deltageren og blot massere blidt ovenpå.
CPE16o-SB13
CPE16o-SB13