Aktiviteten går ud på at vi prøver at udfordre børnenes samarbejdsevner og teknologiske forståelser. Dette gør vi igennem iPads, robotteknologi og 4 forskellige poster.
I forhold til samarbejde, vil vi gerne have børnene til at hjælpe hinanden fra post til post, til at forstå hvordan robotten fungerer, da den i sig selv er vanskelig at arbejde med, som gerne skulle give en form for inklusion i og med at begge børn følges ad. 

Materialer (Digitale)

Robot – Dash & Dot

Ipad med appen – WonderGo

Materialer
Heliums balloner
Slim med perler i
Snor som sættes til ballonen
Piktogrammer til at visualisere posterne
Tape

Beskrivelse af aktivitet
I denne aktivitet brugte vi kun Dash robotten, sammen med appen Wonder go til at styre den. Vi valgte ikke at programmere den til at gøre noget, da niveauet blev for højt, i forhold til den målgruppe vi valgte. Man kunne dog videreudvikle aktiviteten, ved at sætte sværhedsgraden op, via programmeringen på Dash.

Aktiviteten går ud på at, vi som har sat legen i gang, på forhånd havde valgt 4 poster som vi lagde på gulvet, sammen med en ballon for at, visualisere hvor posten er henne. Herefter skulle deltagerne køre Dash-robotten over til de forskellige poster, hvor vi med piktogrammer, viste deltageren hvad de skulle gøre. Blandt andet ved at vise et billede af en som stod på et ben, som de skulle efterligne, før de kørte videre til næste post. Igen kunne sværhedsgraden variere i forhold til målgruppen, da man selv kan bestemme hvad posterne skal gå ud på.

Faglig begrundelse
Vi har inden start haft nogle overvejelser om hvilke pædagogiske formål vi ville have ud af afprøvelsen. Her har vi b.la. fokus på teorien om “zonen for nærmeste udvikling” af Lev Vygotsky. Da Dash-robotten er en helt ny aktivitet børnene får stillet, er det en del mere udfordrende end hvad de er vant til, men vi regner med at børnene kommer til at placere sig i den midterste zone, som kaldes, kan med hjælp, altså at vi som pædagoger kan gå foran, indtil de føler sig trygge i udførelsen, så de ender med at placere sig i kan selv zonen.

 

Refleksion over aktiviteten
Vi havde under vores aktivitet observeret børnene undervejs, hvor robotten blev taget godt imod. De havde til at starte med lidt udfordringer med at komme frem og tilbage med robotten, men med lidt hjælp, blev de mere og mere selvstændige i aktiviteten. Vi oplevede også at der var stort fokus i gennem hele aktiviteten, samt der kom et rigtigt godt flow,  hvor vi var nødt til at at give dem en tur hver med ipaden som en afrunding, for at få en naturlig afslutning på flowet.

Vi kunne ikke få helliumsballonerne til at fungere, hermed agerede vores medstuderende Jesper ballon, for at visualisere hvor posten var placeret.
Samarbejdet var ikke som vi havde forudset, men det blev mere en læring om at dele ipaden samt, have tålmodighed i forhold til når den anden kørte med Dash. Da aktiviteten var færdig, synes børnene det var sjovt at lege frit med dash, her synes de det var sjovt at udforske videre med lyde og bevægelser, som dash kunne sige og gøre.

 

Ses til seminardag!
Natasha, Jesper & Emily
pucf20-md01
pucf20-md01
pucf20-md01