Den faglige inspirationsblog

‘Yes, jeg har lavet en fejl’ kulturen 

 

Mål og rammer for aktiviteten

Det overordnede mål vi har med vores aktivitet, er at skabe en fælles forståelse, for hvad det vil sige, at fejle i hverdagen, og dermed lære at forstå, samt acceptere, at det er okay at fejle. Man kan lære fra sine fejl og bruge dem til at forbedre sig. 

 

Vi har valgt målgruppen 6+ år, da ‘angsten’ for at fejle, ofte begynder i takt med at barnet starter i skole, og bliver sat overfor nye udfordringer, forventninger, prøver mm. 

 

Det eneste krav til deltagerantal er, at der er minimum er 4 personer, da man skal deles op i grupper af 4-5. Vores krav til fysiske ramme er, at der er god gulvplads, da vi skal være aktive på gulvet, så borde og stole ville være i vejen. 

 

Indhold af processen 

Introduktion og opvarmning:
Vi byder velkommen og fortæller hvor de kan lægge overtøj og tasker. Derefter har vi som igangsættere indtaget rummets miljø, og dannet en struktureret rundkreds med stole. 

Vi beder dem efterfølgende om at tage plads, og inviterer til samtale omkring fejl. Vi beder hver deltager om at nævne noget han eller hun vil betragte som en fejl. Dernæst laver vi en kort præsentation af fejl, og den fejlkultur vi ser og hvorfor vi synes det er vigtigt at have et fokus på, og hvad det kan gøre ikke at have et fokus på det. 

Vi deler holdet op i mindre grupper. Alle får at vide at de skal kigge på deres stol,  som har fået tildelt farve. Alle med den samme farve går sammen i mindre grupper, og her introducere vi til første leg.  

 

  1. Aktivitet: Bumleg med 3 tabellen

Man kan hæve niveauet hvis 3-tabellen er for let.

Man siger “bum” hver gang der er et tal fra 3-tabellen.

Man kan erstatte “bum” med et klap, et blik el. lign symbol. 

Aktivitetens varighed er ca. 2 min

Her skal vi fremme, at kunne mærke følelsen af at fejle og det er okay. 

 

  1. Aktivitet: Historiefortælling ‘3 Ord, og yes ved en fejl’

Historier med et, to, tre, fire fem ord til hver deltager.

Fortæl en historie ved at sige ét ord på skift i første runde, to ord til hver i anden runde osv.
Evt. Start med et navn i første runde.  

Råb ”Yes” hvis historien går i stå – og lav en ny historie: Start med et nyt navn. 

Aktivitetens varighed er ca. 5 min

 

  1. Sidste afrundende aktivitet

Alle samles i en rundkreds.

En af os medlemmer af gruppen peger på en af deltagerne i rundkredsen og siger f.eks “Mad”, den person der bliver peget på skal så sige noget mad som f.eks. “Burger” mens vedkommende peger på en anden, som siger noget nyt mad osv. 

Når gruppemedlem føler at der er en god flow i legen, kan der peges på en ny, og gruppemedlem kan sige et nyt tema som f.eks. “Bilmærker”. 

Nu er der to temaer der kører på samme tid, og man kan blive ved med at finde på nye temaer end til at man stopper legen.

Hvis man går i står siger man “Yes!”, og kan evt. få lidt hjælp af de andre. 

 

4) Evaluering 

Til slut af aktiviteterne sætter holdet sig ned, og igangsætterne har planlagt en spørgende tilgang til hvordan det var at deltage i. Vi evaluere sammen, og tager ris og ros samt de gode grin med videre. 

 

Faglige og didaktiske overvejelser

 

Flow og deltagelse

Vi har blandt andet fokuseret på at tilrettelægge en aktivitet, hvor vores deltagere gerne skulle have muligheden for at komme i en flow tilstand. Det sker når der er en balance mellem deltagers kunnen og aktivitetens udfordring niveau. Flow er en tilstand hvor man glemmer tid og sted, og man går ind i en glædesfuld tilstand. Hans Henrik Knoop mener også, at hvis man har følt en tilstand af flow inden for forskellige områder, såsom drama, så er der også større sandsynlighed for at deltageren vil vende tilbage, fordi de aktivt frivilligt ønsker at deltage.  

 

Improvisering omkring historiefortælling i aktiviteter 

Ifølge Lotte Svane Petersen, skal vi droppe rutinerne og glemme fordomme, som skaber frygten for at fejle i de regler som vi møder hver dag. Vi vil hellere omskabe fejlene til grin, og slippe kreativiteten løs, som er hele evnen til at improvisere for kreativitet og leg. Derfor vil vi som gruppe, genopfriske hvordan man improviserer og leger som voksen. Vi tager det med som pædagog, og tillære os at kunne planlægge og improvisere i hverdagens rutiner og aktiviteter – der kan nemlig altid ske noget uforudset på dagen. Gennem et samspil i grupper, skaber vi leg i historiefortælling som vi skal lære, at kunne begå fejl i og samtidig være kreative ved. I leg og improvisering siger vi “Ja og”, som er et mod for muligheder og nytænkning. Vi herigennem anerkender vores fejl, ved blot at se videre fra den og glæde os over, at den er begået. Der er ingen skam i at begå en fejl, og det kommer til udtryk i øvelserne.  


Gruppe 4: Leg, drama og historiefortælling 

Emma Paaske Andersen

Nadia Jensen

Cecilie Nørgreen

 
puce20-ku06d